Fizik

Özel Fizik Dersi
Özel Fizik Dersi

Özel Fizik Dersi: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

özel fizik dersi ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

özel fizik dersi sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

özel fizik dersi ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Özel Fizik Dersi - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Özel Fizik Dersi - Fizik ve Ölçme
 • Özel Fizik Dersi - Uzunluk
 • Özel Fizik Dersi - Kütle ve Zaman Standartları
 • Özel Fizik Dersi - Maddenin Yapı Taşları;
 • Özel Fizik Dersi - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Özel Fizik Dersi - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Özel Fizik Dersi - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Özel Fizik Dersi - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Özel Fizik Dersi - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Özel Fizik Dersi - Vektörel Çarpım
 • Özel Fizik Dersi - Bir Boyutta Hareket
 • Özel Fizik Dersi - Yer Değiştirme
 • Özel Fizik Dersi - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Özel Fizik Dersi - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Özel Fizik Dersi - İki Boyutta Hareket
 • Özel Fizik Dersi - Hız ve İvme Vektörleri
 • Özel Fizik Dersi - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Özel Fizik Dersi - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Özel Fizik Dersi - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Özel Fizik Dersi - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Özel Fizik Dersi - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Özel Fizik Dersi - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Özel Fizik Dersi - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Özel Fizik Dersi - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Özel Fizik Dersi - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Özel Fizik Dersi - Sürtünme Kuvvetleri
 • Özel Fizik Dersi - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Özel Fizik Dersi - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Özel Fizik Dersi - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Özel Fizik Dersi - İş ve Kinetik Enerji
 • Özel Fizik Dersi - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Özel Fizik Dersi - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Özel Fizik Dersi - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Özel Fizik Dersi - Güç
 • Özel Fizik Dersi - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Özel Fizik Dersi - Potansiyel Enerji
 • Özel Fizik Dersi - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Özel Fizik Dersi - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Özel Fizik Dersi - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Özel Fizik Dersi - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Özel Fizik Dersi - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Özel Fizik Dersi - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Özel Fizik Dersi - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Özel Fizik Dersi - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Özel Fizik Dersi - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Özel Fizik Dersi - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Özel Fizik Dersi - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Özel Fizik Dersi - Kütle Merkezi
 • Özel Fizik Dersi - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Özel Fizik Dersi - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Özel Fizik Dersi - Açısal Yer Değiştirme
 • Özel Fizik Dersi - Hız ve İvme
 • Özel Fizik Dersi - Dönme Kinematiği
 • Özel Fizik Dersi - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Özel Fizik Dersi - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Özel Fizik Dersi - Dönme Enerjisi
 • Özel Fizik Dersi - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Özel Fizik Dersi - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Özel Fizik Dersi - Güç ve Enerji
 • Özel Fizik Dersi - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Özel Fizik Dersi - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Özel Fizik Dersi - Tork
 • Özel Fizik Dersi - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Özel Fizik Dersi - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Özel Fizik Dersi - Açısal Momentumun Korunumu
 • Özel Fizik Dersi - Statik Denge ve Esneklik
 • Özel Fizik Dersi - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Özel Fizik Dersi - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Özel Fizik Dersi - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Özel Fizik Dersi - Basit Harmonik Hareket
 • Özel Fizik Dersi - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Özel Fizik Dersi - Sarkaç
 • Özel Fizik Dersi - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Özel Fizik Dersi - Elektrik Alanlar
 • Özel Fizik Dersi - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Özel Fizik Dersi - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Özel Fizik Dersi - Coulomb Yasası
 • Özel Fizik Dersi - Elektrik Alanı
 • Özel Fizik Dersi - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Özel Fizik Dersi - Elektrik Alan Çizgileri
 • Özel Fizik Dersi - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Özel Fizik Dersi - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Özel Fizik Dersi - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Özel Fizik Dersi - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Özel Fizik Dersi - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Özel Fizik Dersi - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Özel Fizik Dersi - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Özel Fizik Dersi - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Özel Fizik Dersi - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Özel Fizik Dersi - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Özel Fizik Dersi - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Özel Fizik Dersi - Sığanın hesaplanması
 • Özel Fizik Dersi - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Özel Fizik Dersi - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Özel Fizik Dersi - Dielektrikli Kondansatörler
 • Özel Fizik Dersi - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Özel Fizik Dersi - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Özel Fizik Dersi - Akım ve Direnç
 • Özel Fizik Dersi - Elektrik akımı
 • Özel Fizik Dersi - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Özel Fizik Dersi - Özel Fizik Dersi - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Özel Fizik Dersi - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Özel Fizik Dersi - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Özel Fizik Dersi - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Özel Fizik Dersi - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Özel Fizik Dersi - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Özel Fizik Dersi - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Özel Fizik Dersi - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Özel Fizik Dersi - Hall Olayı
 • Özel Fizik Dersi - Manyetik Alan Kaynakları
 • Özel Fizik Dersi - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Özel Fizik Dersi - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Özel Fizik Dersi - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Özel Fizik Dersi - Genel Biçimi
 • Özel Fizik Dersi - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Özel Fizik Dersi - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Özel Fizik Dersi - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Özel Fizik Dersi - İndüktans
 • Özel Fizik Dersi - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Özel Fizik Dersi - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Özel Fizik Dersi - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Özel Fizik Dersi - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Özel Fizik Dersi - RLC Seri Devresi
 • Özel Fizik Dersi - AA Devresinde Güç
 • Özel Fizik Dersi - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Özel Fizik Dersi - Transformatörler ve Güç İletimi

Özel Fizik Dersi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Özel Fizik Dersi Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Özel Fizik Dersi Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS