SQL

Özel SQL Dersi
Özel SQL Dersi

Özel SQL Dersi: Hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi amaçlar.

Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz.

Özel SQL Dersi ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

Özel SQL Dersi içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

Özel SQL Dersi; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.

Özel SQL Dersi - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

Özel SQL Dersi - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

Özel SQL Dersi - Eğitmenlerimiz

Özel Ders eğitimlerimize; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz


Özel SQL Dersi - Eğitim Konuları

Özel SQL Dersi İlişkisel Veritabanı Temelleri

 • özel sql dersi SQL'in Kısa Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanları
 • özel sql dersi Tablolar
 • ÖZEL SQL DERSİ Satırlar
 • özel sql dersi Kolonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkiler
 • özel sql dersi data tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil(Primary) Anahtarlar
 • özel sql dersi İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • özel sql dersi Popüler Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Ticari Veritabanları
 • özel sql dersi Popüler Açık Kaynak Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Geçeli Obje Referansları
 • özel sql dersi SQL İfadeleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
 • özel sql dersi Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

Özel SQL Dersi İleri SELECT Kullanımı

 • özel sql dersi Örnek Database Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bazı Temel Bilgiler
 • özel sql dersi Açıklamalar
 • ÖZEL SQL DERSİ Boşluk ve Noktalı Virgül
 • özel sql dersi Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
 • ÖZEL SQL DERSİ Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
 • özel sql dersi Tablolarda Gezinmek
 • ÖZEL SQL DERSİ Spesifik Kolonları Seçmek
 • özel sql dersi Kayıtları Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bir Kolona Göre Sıralamak
 • özel sql dersi Çoklu Kolona Göre Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Sorting By Column Position
 • özel sql dersi Ascending and Descending Sorts
 • ÖZEL SQL DERSİ The WHERE Clause and Operator Symbols
 • özel sql dersi Checking for Equality
 • ÖZEL SQL DERSİ Checking for Inequality
 • özel sql dersi Checking for Greater or Less Than
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontol Etme
 • özel sql dersi WHERE ve ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
 • özel sql dersi Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontrolü
 • özel sql dersi WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
 • özel sql dersi BETWEEN Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ IN Operatorü
 • özel sql dersi LIKE Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ NOT Operatorü
 • özel sql dersi WHERE ile SELECT Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Kullanma
 • özel sql dersi AND
 • ÖZEL SQL DERSİ OR
 • özel sql dersi Değerlendirme Sırası
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

Özel SQL Dersi İleri SELECT Kullanımı

 • özel sql dersi Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Birleştirme
 • özel sql dersi Matematik Hesaplamaları
 • ÖZEL SQL DERSİ Alias'lar
 • özel sql dersi Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
 • özel sql dersi Aggregate Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Gruplama
 • özel sql dersi Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • özel sql dersi Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın Matematik Fonksiyonları
 • özel sql dersi Yaygın String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Düzenleme Fonksiyonları

Özel SQL Dersi Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

 • özel sql dersi Alt Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Join'ler
 • özel sql dersi Table Takma Adı(Alias)
 • ÖZEL SQL DERSİ Çok tablelu Join'ler
 • özel sql dersi Join Kullanmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Outer Join'ler
 • özel sql dersi Union'lar
 • özel sql dersi UNION Kuralları
 • ÖZEL SQL DERSİ UNION ALL
 • ÖZEL SQL DERSİ ÖZEL SQL DERSİ

Union ile Çalışma

 • Özel SQL Dersi CASE ile Koşulsal İşlem
 • özel sql dersi CASE ile Çalışma
 • Özel SQL Dersi Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme
 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT
 • özel sql dersi UPDATE
 • ÖZEL SQL DERSİ DELETE
 • Özel SQL Dersi Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek
 • özel sql dersi Veri Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tabloları Yaratmak
 • özel sql dersi NULL Değerleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil Anahtarlar
 • özel sql dersi İlişkisel Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Kolonları Eklemek ve Silmek
 • özel sql dersi Tablo İsmini Değiştirmek
 • ÖZEL SQL DERSİ SQL Sunucu
 • özel sql dersi Oracle ve MySQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Silmek

Özel SQL Dersi View'ler

 • özel sql dersi View Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ View Silme
 • özel sql dersi View Faydaları
 • ÖZEL SQL DERSİ View Yaratma

Özel SQL Dersi Stored Procedure'ler

 • özel sql dersi Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Silmek
 • özel sql dersi Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Faydaları

Özel SQL Dersi Örnek Veritabanı Dizayn

 • özel sql dersi Örnek Veritabanı Uygulaması I
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
 • özel sql dersi Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme
 • Özel SQL Dersi Örnek Veritabanı Dizayn
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II
 • özel sql dersi Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme

PL / SQL Giriş

 • ÖZEL SQL DERSİ Giriş Demosu
 • özel sql dersi Faydalı Web Siteleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Nedir
 • özel sql dersi Veritabanlarının Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle'ın Tarihi
 • özel sql dersi Eğitim Demosu
 • İlişkisel Veritabanı Sistemi

ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Modeli Demo

 • özel sql dersi Şema Demo
 • ÖZEL SQL DERSİ Normalizasyon Demosu
 • özel sql dersi Normalizasyon Dışı Demosu

Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
 • özel sql dersi SQL Plus
 • ÖZEL SQL DERSİ Biçimlendirme Çıkış
 • özel sql dersi SQL Plus Çalışma
 • ÖZEL SQL DERSİ ISQL Plus
 • özel sql dersi Oracle Enterprise Manager
 • Oracle Mimarisi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
 • özel sql dersi Kontrol Dosyaları, Loglama,Arşivleme ve Geri Yükleme

Veritabanı Nesneleri Oluşturma

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Basit veri Tipleri
 • özel sql dersi Oracle Complex ve Nesne veri türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Türleri
 • özel sql dersi Tablo Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ Yöntemler
 • özel sql dersi Masa Sözdizimi oluşturma
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Tablo Yaratma
 • özel sql dersi Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
 • ÖZEL SQL DERSİ Kısıtlama nedir?
 • özel sql dersi Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ İndeks türleri
 • özel sql dersi İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ Sequense Sayaçları
 • özel sql dersi Synonym'ler (Eşanlam)
 • ÖZEL SQL DERSİ View'ler
 • özel sql dersi Hata Mesajları

Kullanıcılar ve Güvenlik

 • ÖZEL SQL DERSİ Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
 • özel sql dersi Kullanıcı Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Kullanıcı Oluşturmak
 • özel sql dersi Kullanıcı Değistirme ve Damlama Kullanıcılar
 • ÖZEL SQL DERSİ Güvenlik
 • özel sql dersi Sistem Hakları
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesne Hakları
 • özel sql dersi Haklara Yetki Vermek ve Almak
 • ÖZEL SQL DERSİ Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
 • özel sql dersi Rol Ayarları

Veritabanından veri alma

 • ÖZEL SQL DERSİ SELECT Bildirimi
 • özel sql dersi SELECT Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ DUAL Tablosu * özel sql dersi NULL nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ (Psudo) Sözde Sütunlar
 • özel sql dersi SQL Plus Biçimlendirme * Oracle Fonksiyonları

ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyon türleri

 • özel sql dersi String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Sayı Fonksiyonları
 • özel sql dersi Tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • özel sql dersi Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Özel Fonksiyonlar

SELECT İfadelerini Filtreleme

 • özel sql dersi WHERE cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Şartlı Karşılaştırmalar
 • özel sql dersi WHERE Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Mantıksal Operatörler

SELECT İfadesinde Sıralama

 • özel sql dersi ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Sıralama Yöntemleri

Tabloları Birleştirme

 • özel sql dersi Join(Birleştirme nedir?)
 • ÖZEL SQL DERSİ Join Sentaks Formatları
 • özel sql dersi Join Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
 • özel sql dersi Doğal veya Inner(İç) Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Dış Join.
 • özel sql dersi Kendine Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Equi Join, Anti Join ve Range Join
 • özel sql dersi Değişen ve Kompleks Joinler

GROUP BY ile özetleme

 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY ne yapar?
 • özel sql dersi GROUP BY Cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
 • özel sql dersi Özel Davranış
 • ÖZEL SQL DERSİ Özet Fonksiyonları
 • özel sql dersi İstatistiksel Fonksiyonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • özel sql dersi GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

 • özel sql dersi Alt sorgu nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt sorgu Türleri
 • özel sql dersi Karşılaştırma Koşulları
 • ÖZEL SQL DERSİ Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
 • özel sql dersi İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
 • özel sql dersi Hiyerarşik Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Set Operatörler ve Kompozit Sorgular
 • Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

özel sql dersi DML nedir?

 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT ile veri ekleme
 • özel sql dersi Çoklu Tablo INSERT
 • ÖZEL SQL DERSİ UPDATE ile Veri değiştirme
 • özel sql dersi DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ MERGE ile Tabloları Birleştirme
 • özel sql dersi İşlem Denetim
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
 • özel sql dersi COMMIT ve ROLLBACK
 • PL / SQL (Programlama Dili SQL)

ÖZEL SQL DERSİ PL / SQL Nedir?

 • özel sql dersi Modüler yapısı
 • ÖZEL SQL DERSİ Anonim Prosedürler
 • özel sql dersi İsimlendirilmiş Prosedürler
 • ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyonlar
 • özel sql dersi Paketler
 • ÖZEL SQL DERSİ Trigger'lar
 • özel sql dersi Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesneler ve Nesne veri türleri
 • özel sql dersi Nesneler Hakkında
 • ÖZEL SQL DERSİ Kontrol Yapıları
 • özel sql dersi Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Cursor'lar ve kapalı Cursors
 • özel sql dersi Açık Cursor'lar
 • ÖZEL SQL DERSİ Dinamik SQL özel sql dersi Mevcut (DBMS_) Paketleri

Özel SQL Dersi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Özel SQL Dersi Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Özel SQL Dersi Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS