SQL

SQL Tez
SQL Tez

SQL Tez: Hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi amaçlar.

Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz.

SQL Tez ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

SQL Tez içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

SQL Tez; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.

SQL Tez - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

SQL Tez - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

SQL Tez - Eğitmenlerimiz

Özel Ders eğitimlerimize; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz


SQL Tez - Eğitim Konuları

SQL Tez İlişkisel Veritabanı Temelleri

 • sql tez SQL'in Kısa Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanları
 • sql tez Tablolar
 • ÖZEL SQL DERSİ Satırlar
 • sql tez Kolonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkiler
 • sql tez data tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil(Primary) Anahtarlar
 • sql tez İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • sql tez Popüler Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Ticari Veritabanları
 • sql tez Popüler Açık Kaynak Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Geçeli Obje Referansları
 • sql tez SQL İfadeleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
 • sql tez Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

SQL Tez İleri SELECT Kullanımı

 • sql tez Örnek Database Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bazı Temel Bilgiler
 • sql tez Açıklamalar
 • ÖZEL SQL DERSİ Boşluk ve Noktalı Virgül
 • sql tez Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
 • ÖZEL SQL DERSİ Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
 • sql tez Tablolarda Gezinmek
 • ÖZEL SQL DERSİ Spesifik Kolonları Seçmek
 • sql tez Kayıtları Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bir Kolona Göre Sıralamak
 • sql tez Çoklu Kolona Göre Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Sorting By Column Position
 • sql tez Ascending and Descending Sorts
 • ÖZEL SQL DERSİ The WHERE Clause and Operator Symbols
 • sql tez Checking for Equality
 • ÖZEL SQL DERSİ Checking for Inequality
 • sql tez Checking for Greater or Less Than
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontol Etme
 • sql tez WHERE ve ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
 • sql tez Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontrolü
 • sql tez WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
 • sql tez BETWEEN Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ IN Operatorü
 • sql tez LIKE Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ NOT Operatorü
 • sql tez WHERE ile SELECT Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Kullanma
 • sql tez AND
 • ÖZEL SQL DERSİ OR
 • sql tez Değerlendirme Sırası
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

SQL Tez İleri SELECT Kullanımı

 • sql tez Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Birleştirme
 • sql tez Matematik Hesaplamaları
 • ÖZEL SQL DERSİ Alias'lar
 • sql tez Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
 • sql tez Aggregate Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Gruplama
 • sql tez Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • sql tez Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın Matematik Fonksiyonları
 • sql tez Yaygın String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Düzenleme Fonksiyonları

SQL Tez Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

 • sql tez Alt Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Join'ler
 • sql tez Table Takma Adı(Alias)
 • ÖZEL SQL DERSİ Çok tablelu Join'ler
 • sql tez Join Kullanmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Outer Join'ler
 • sql tez Union'lar
 • sql tez UNION Kuralları
 • ÖZEL SQL DERSİ UNION ALL
 • ÖZEL SQL DERSİ ÖZEL SQL DERSİ

Union ile Çalışma

 • SQL Tez CASE ile Koşulsal İşlem
 • sql tez CASE ile Çalışma
 • SQL Tez Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme
 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT
 • sql tez UPDATE
 • ÖZEL SQL DERSİ DELETE
 • SQL Tez Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek
 • sql tez Veri Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tabloları Yaratmak
 • sql tez NULL Değerleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil Anahtarlar
 • sql tez İlişkisel Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Kolonları Eklemek ve Silmek
 • sql tez Tablo İsmini Değiştirmek
 • ÖZEL SQL DERSİ SQL Sunucu
 • sql tez Oracle ve MySQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Silmek

SQL Tez View'ler

 • sql tez View Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ View Silme
 • sql tez View Faydaları
 • ÖZEL SQL DERSİ View Yaratma

SQL Tez Stored Procedure'ler

 • sql tez Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Silmek
 • sql tez Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Faydaları

SQL Tez Örnek Veritabanı Dizayn

 • sql tez Örnek Veritabanı Uygulaması I
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
 • sql tez Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme
 • SQL Tez Örnek Veritabanı Dizayn
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II
 • sql tez Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme

PL / SQL Giriş

 • ÖZEL SQL DERSİ Giriş Demosu
 • sql tez Faydalı Web Siteleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Nedir
 • sql tez Veritabanlarının Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle'ın Tarihi
 • sql tez Eğitim Demosu
 • İlişkisel Veritabanı Sistemi

ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Modeli Demo

 • sql tez Şema Demo
 • ÖZEL SQL DERSİ Normalizasyon Demosu
 • sql tez Normalizasyon Dışı Demosu

Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
 • sql tez SQL Plus
 • ÖZEL SQL DERSİ Biçimlendirme Çıkış
 • sql tez SQL Plus Çalışma
 • ÖZEL SQL DERSİ ISQL Plus
 • sql tez Oracle Enterprise Manager
 • Oracle Mimarisi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
 • sql tez Kontrol Dosyaları, Loglama,Arşivleme ve Geri Yükleme

Veritabanı Nesneleri Oluşturma

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Basit veri Tipleri
 • sql tez Oracle Complex ve Nesne veri türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Türleri
 • sql tez Tablo Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ Yöntemler
 • sql tez Masa Sözdizimi oluşturma
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Tablo Yaratma
 • sql tez Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
 • ÖZEL SQL DERSİ Kısıtlama nedir?
 • sql tez Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ İndeks türleri
 • sql tez İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ Sequense Sayaçları
 • sql tez Synonym'ler (Eşanlam)
 • ÖZEL SQL DERSİ View'ler
 • sql tez Hata Mesajları

Kullanıcılar ve Güvenlik

 • ÖZEL SQL DERSİ Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
 • sql tez Kullanıcı Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Kullanıcı Oluşturmak
 • sql tez Kullanıcı Değistirme ve Damlama Kullanıcılar
 • ÖZEL SQL DERSİ Güvenlik
 • sql tez Sistem Hakları
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesne Hakları
 • sql tez Haklara Yetki Vermek ve Almak
 • ÖZEL SQL DERSİ Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
 • sql tez Rol Ayarları

Veritabanından veri alma

 • ÖZEL SQL DERSİ SELECT Bildirimi
 • sql tez SELECT Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ DUAL Tablosu * sql tez NULL nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ (Psudo) Sözde Sütunlar
 • sql tez SQL Plus Biçimlendirme * Oracle Fonksiyonları

ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyon türleri

 • sql tez String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Sayı Fonksiyonları
 • sql tez Tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql tez Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Özel Fonksiyonlar

SELECT İfadelerini Filtreleme

 • sql tez WHERE cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Şartlı Karşılaştırmalar
 • sql tez WHERE Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Mantıksal Operatörler

SELECT İfadesinde Sıralama

 • sql tez ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Sıralama Yöntemleri

Tabloları Birleştirme

 • sql tez Join(Birleştirme nedir?)
 • ÖZEL SQL DERSİ Join Sentaks Formatları
 • sql tez Join Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
 • sql tez Doğal veya Inner(İç) Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Dış Join.
 • sql tez Kendine Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Equi Join, Anti Join ve Range Join
 • sql tez Değişen ve Kompleks Joinler

GROUP BY ile özetleme

 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY ne yapar?
 • sql tez GROUP BY Cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
 • sql tez Özel Davranış
 • ÖZEL SQL DERSİ Özet Fonksiyonları
 • sql tez İstatistiksel Fonksiyonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql tez GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

 • sql tez Alt sorgu nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt sorgu Türleri
 • sql tez Karşılaştırma Koşulları
 • ÖZEL SQL DERSİ Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
 • sql tez İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
 • sql tez Hiyerarşik Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Set Operatörler ve Kompozit Sorgular
 • Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

sql tez DML nedir?

 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT ile veri ekleme
 • sql tez Çoklu Tablo INSERT
 • ÖZEL SQL DERSİ UPDATE ile Veri değiştirme
 • sql tez DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ MERGE ile Tabloları Birleştirme
 • sql tez İşlem Denetim
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
 • sql tez COMMIT ve ROLLBACK
 • PL / SQL (Programlama Dili SQL)

ÖZEL SQL DERSİ PL / SQL Nedir?

 • sql tez Modüler yapısı
 • ÖZEL SQL DERSİ Anonim Prosedürler
 • sql tez İsimlendirilmiş Prosedürler
 • ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyonlar
 • sql tez Paketler
 • ÖZEL SQL DERSİ Trigger'lar
 • sql tez Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesneler ve Nesne veri türleri
 • sql tez Nesneler Hakkında
 • ÖZEL SQL DERSİ Kontrol Yapıları
 • sql tez Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Cursor'lar ve kapalı Cursors
 • sql tez Açık Cursor'lar
 • ÖZEL SQL DERSİ Dinamik SQL sql tez Mevcut (DBMS_) Paketleri

SQL Tez ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


SQL Tez Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

SQL Tez Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS