Fizik

Fizik Tez
Fizik Tez

Fizik Tez: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik tez ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik tez sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik tez ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Tez - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Fizik Tez - Fizik ve Ölçme
 • Fizik Tez - Uzunluk
 • Fizik Tez - Kütle ve Zaman Standartları
 • Fizik Tez - Maddenin Yapı Taşları;
 • Fizik Tez - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Fizik Tez - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Fizik Tez - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Fizik Tez - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Fizik Tez - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Fizik Tez - Vektörel Çarpım
 • Fizik Tez - Bir Boyutta Hareket
 • Fizik Tez - Yer Değiştirme
 • Fizik Tez - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Fizik Tez - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Fizik Tez - İki Boyutta Hareket
 • Fizik Tez - Hız ve İvme Vektörleri
 • Fizik Tez - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Fizik Tez - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Fizik Tez - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Fizik Tez - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Fizik Tez - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Fizik Tez - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Fizik Tez - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Fizik Tez - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Fizik Tez - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Fizik Tez - Sürtünme Kuvvetleri
 • Fizik Tez - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Fizik Tez - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Fizik Tez - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Fizik Tez - İş ve Kinetik Enerji
 • Fizik Tez - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Tez - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Tez - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Fizik Tez - Güç
 • Fizik Tez - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Fizik Tez - Potansiyel Enerji
 • Fizik Tez - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Fizik Tez - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Fizik Tez - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Fizik Tez - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Fizik Tez - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Fizik Tez - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Fizik Tez - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Fizik Tez - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Fizik Tez - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Fizik Tez - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Fizik Tez - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Fizik Tez - Kütle Merkezi
 • Fizik Tez - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Fizik Tez - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Fizik Tez - Açısal Yer Değiştirme
 • Fizik Tez - Hız ve İvme
 • Fizik Tez - Dönme Kinematiği
 • Fizik Tez - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Fizik Tez - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Fizik Tez - Dönme Enerjisi
 • Fizik Tez - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Fizik Tez - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Fizik Tez - Güç ve Enerji
 • Fizik Tez - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Fizik Tez - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Fizik Tez - Tork
 • Fizik Tez - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Fizik Tez - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Fizik Tez - Açısal Momentumun Korunumu
 • Fizik Tez - Statik Denge ve Esneklik
 • Fizik Tez - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Fizik Tez - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Fizik Tez - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Fizik Tez - Basit Harmonik Hareket
 • Fizik Tez - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Fizik Tez - Sarkaç
 • Fizik Tez - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Fizik Tez - Elektrik Alanlar
 • Fizik Tez - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Fizik Tez - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Fizik Tez - Coulomb Yasası
 • Fizik Tez - Elektrik Alanı
 • Fizik Tez - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Fizik Tez - Elektrik Alan Çizgileri
 • Fizik Tez - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Fizik Tez - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Fizik Tez - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Fizik Tez - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Fizik Tez - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Fizik Tez - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Fizik Tez - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Fizik Tez - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Fizik Tez - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Fizik Tez - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Fizik Tez - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Fizik Tez - Sığanın hesaplanması
 • Fizik Tez - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Fizik Tez - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Fizik Tez - Dielektrikli Kondansatörler
 • Fizik Tez - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Fizik Tez - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Fizik Tez - Akım ve Direnç
 • Fizik Tez - Elektrik akımı
 • Fizik Tez - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Fizik Tez - Fizik Tez - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Fizik Tez - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Fizik Tez - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Fizik Tez - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Fizik Tez - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Fizik Tez - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Fizik Tez - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Fizik Tez - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Fizik Tez - Hall Olayı
 • Fizik Tez - Manyetik Alan Kaynakları
 • Fizik Tez - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Fizik Tez - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Fizik Tez - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Fizik Tez - Genel Biçimi
 • Fizik Tez - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Fizik Tez - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Fizik Tez - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Fizik Tez - İndüktans
 • Fizik Tez - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Fizik Tez - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Fizik Tez - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Fizik Tez - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Fizik Tez - RLC Seri Devresi
 • Fizik Tez - AA Devresinde Güç
 • Fizik Tez - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Fizik Tez - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Tez ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Tez Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Tez Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS