Fizik

Fizik Öğretmeni
Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmeni: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik öğretmeni ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik öğretmeni sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik öğretmeni ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Öğretmeni - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Fizik Öğretmeni - Fizik ve Ölçme
 • Fizik Öğretmeni - Uzunluk
 • Fizik Öğretmeni - Kütle ve Zaman Standartları
 • Fizik Öğretmeni - Maddenin Yapı Taşları;
 • Fizik Öğretmeni - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Fizik Öğretmeni - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Fizik Öğretmeni - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Fizik Öğretmeni - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Fizik Öğretmeni - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Fizik Öğretmeni - Vektörel Çarpım
 • Fizik Öğretmeni - Bir Boyutta Hareket
 • Fizik Öğretmeni - Yer Değiştirme
 • Fizik Öğretmeni - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Fizik Öğretmeni - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Fizik Öğretmeni - İki Boyutta Hareket
 • Fizik Öğretmeni - Hız ve İvme Vektörleri
 • Fizik Öğretmeni - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Fizik Öğretmeni - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Fizik Öğretmeni - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Fizik Öğretmeni - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Fizik Öğretmeni - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Fizik Öğretmeni - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Fizik Öğretmeni - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Fizik Öğretmeni - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Fizik Öğretmeni - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Fizik Öğretmeni - Sürtünme Kuvvetleri
 • Fizik Öğretmeni - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Fizik Öğretmeni - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Fizik Öğretmeni - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Fizik Öğretmeni - İş ve Kinetik Enerji
 • Fizik Öğretmeni - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Öğretmeni - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Öğretmeni - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Fizik Öğretmeni - Güç
 • Fizik Öğretmeni - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Fizik Öğretmeni - Potansiyel Enerji
 • Fizik Öğretmeni - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Fizik Öğretmeni - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Fizik Öğretmeni - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Fizik Öğretmeni - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Fizik Öğretmeni - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Fizik Öğretmeni - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Fizik Öğretmeni - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Fizik Öğretmeni - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Fizik Öğretmeni - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Fizik Öğretmeni - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Fizik Öğretmeni - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Fizik Öğretmeni - Kütle Merkezi
 • Fizik Öğretmeni - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Fizik Öğretmeni - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Fizik Öğretmeni - Açısal Yer Değiştirme
 • Fizik Öğretmeni - Hız ve İvme
 • Fizik Öğretmeni - Dönme Kinematiği
 • Fizik Öğretmeni - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Fizik Öğretmeni - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Fizik Öğretmeni - Dönme Enerjisi
 • Fizik Öğretmeni - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Fizik Öğretmeni - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Fizik Öğretmeni - Güç ve Enerji
 • Fizik Öğretmeni - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Fizik Öğretmeni - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Fizik Öğretmeni - Tork
 • Fizik Öğretmeni - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Fizik Öğretmeni - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Fizik Öğretmeni - Açısal Momentumun Korunumu
 • Fizik Öğretmeni - Statik Denge ve Esneklik
 • Fizik Öğretmeni - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Fizik Öğretmeni - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Fizik Öğretmeni - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Fizik Öğretmeni - Basit Harmonik Hareket
 • Fizik Öğretmeni - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Fizik Öğretmeni - Sarkaç
 • Fizik Öğretmeni - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Fizik Öğretmeni - Elektrik Alanlar
 • Fizik Öğretmeni - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Fizik Öğretmeni - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Fizik Öğretmeni - Coulomb Yasası
 • Fizik Öğretmeni - Elektrik Alanı
 • Fizik Öğretmeni - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Fizik Öğretmeni - Elektrik Alan Çizgileri
 • Fizik Öğretmeni - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Fizik Öğretmeni - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Fizik Öğretmeni - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Fizik Öğretmeni - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Fizik Öğretmeni - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Fizik Öğretmeni - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Fizik Öğretmeni - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Fizik Öğretmeni - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Fizik Öğretmeni - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Fizik Öğretmeni - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Fizik Öğretmeni - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Fizik Öğretmeni - Sığanın hesaplanması
 • Fizik Öğretmeni - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Fizik Öğretmeni - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Fizik Öğretmeni - Dielektrikli Kondansatörler
 • Fizik Öğretmeni - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Fizik Öğretmeni - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Fizik Öğretmeni - Akım ve Direnç
 • Fizik Öğretmeni - Elektrik akımı
 • Fizik Öğretmeni - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Fizik Öğretmeni - Fizik Öğretmeni - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Fizik Öğretmeni - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Fizik Öğretmeni - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Fizik Öğretmeni - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Fizik Öğretmeni - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Fizik Öğretmeni - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Fizik Öğretmeni - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Fizik Öğretmeni - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Fizik Öğretmeni - Hall Olayı
 • Fizik Öğretmeni - Manyetik Alan Kaynakları
 • Fizik Öğretmeni - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Fizik Öğretmeni - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Fizik Öğretmeni - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Fizik Öğretmeni - Genel Biçimi
 • Fizik Öğretmeni - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Fizik Öğretmeni - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Fizik Öğretmeni - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Fizik Öğretmeni - İndüktans
 • Fizik Öğretmeni - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Fizik Öğretmeni - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Fizik Öğretmeni - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Fizik Öğretmeni - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Fizik Öğretmeni - RLC Seri Devresi
 • Fizik Öğretmeni - AA Devresinde Güç
 • Fizik Öğretmeni - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Fizik Öğretmeni - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Öğretmeni ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Öğretmeni Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Öğretmeni Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS