Fizik

Fizik Proje
Fizik Proje

Fizik Proje: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik proje ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik proje sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik proje ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Proje - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Fizik Proje - Fizik ve Ölçme
 • Fizik Proje - Uzunluk
 • Fizik Proje - Kütle ve Zaman Standartları
 • Fizik Proje - Maddenin Yapı Taşları;
 • Fizik Proje - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Fizik Proje - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Fizik Proje - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Fizik Proje - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Fizik Proje - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Fizik Proje - Vektörel Çarpım
 • Fizik Proje - Bir Boyutta Hareket
 • Fizik Proje - Yer Değiştirme
 • Fizik Proje - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Fizik Proje - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Fizik Proje - İki Boyutta Hareket
 • Fizik Proje - Hız ve İvme Vektörleri
 • Fizik Proje - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Fizik Proje - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Fizik Proje - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Fizik Proje - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Fizik Proje - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Fizik Proje - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Fizik Proje - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Fizik Proje - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Fizik Proje - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Fizik Proje - Sürtünme Kuvvetleri
 • Fizik Proje - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Fizik Proje - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Fizik Proje - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Fizik Proje - İş ve Kinetik Enerji
 • Fizik Proje - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Proje - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Proje - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Fizik Proje - Güç
 • Fizik Proje - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Fizik Proje - Potansiyel Enerji
 • Fizik Proje - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Fizik Proje - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Fizik Proje - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Fizik Proje - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Fizik Proje - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Fizik Proje - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Fizik Proje - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Fizik Proje - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Fizik Proje - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Fizik Proje - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Fizik Proje - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Fizik Proje - Kütle Merkezi
 • Fizik Proje - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Fizik Proje - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Fizik Proje - Açısal Yer Değiştirme
 • Fizik Proje - Hız ve İvme
 • Fizik Proje - Dönme Kinematiği
 • Fizik Proje - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Fizik Proje - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Fizik Proje - Dönme Enerjisi
 • Fizik Proje - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Fizik Proje - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Fizik Proje - Güç ve Enerji
 • Fizik Proje - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Fizik Proje - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Fizik Proje - Tork
 • Fizik Proje - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Fizik Proje - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Fizik Proje - Açısal Momentumun Korunumu
 • Fizik Proje - Statik Denge ve Esneklik
 • Fizik Proje - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Fizik Proje - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Fizik Proje - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Fizik Proje - Basit Harmonik Hareket
 • Fizik Proje - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Fizik Proje - Sarkaç
 • Fizik Proje - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Fizik Proje - Elektrik Alanlar
 • Fizik Proje - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Fizik Proje - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Fizik Proje - Coulomb Yasası
 • Fizik Proje - Elektrik Alanı
 • Fizik Proje - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Fizik Proje - Elektrik Alan Çizgileri
 • Fizik Proje - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Fizik Proje - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Fizik Proje - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Fizik Proje - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Fizik Proje - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Fizik Proje - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Fizik Proje - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Fizik Proje - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Fizik Proje - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Fizik Proje - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Fizik Proje - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Fizik Proje - Sığanın hesaplanması
 • Fizik Proje - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Fizik Proje - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Fizik Proje - Dielektrikli Kondansatörler
 • Fizik Proje - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Fizik Proje - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Fizik Proje - Akım ve Direnç
 • Fizik Proje - Elektrik akımı
 • Fizik Proje - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Fizik Proje - Fizik Proje - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Fizik Proje - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Fizik Proje - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Fizik Proje - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Fizik Proje - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Fizik Proje - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Fizik Proje - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Fizik Proje - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Fizik Proje - Hall Olayı
 • Fizik Proje - Manyetik Alan Kaynakları
 • Fizik Proje - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Fizik Proje - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Fizik Proje - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Fizik Proje - Genel Biçimi
 • Fizik Proje - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Fizik Proje - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Fizik Proje - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Fizik Proje - İndüktans
 • Fizik Proje - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Fizik Proje - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Fizik Proje - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Fizik Proje - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Fizik Proje - RLC Seri Devresi
 • Fizik Proje - AA Devresinde Güç
 • Fizik Proje - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Fizik Proje - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Proje ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Proje Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Proje Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS