Fizik

Fizik Eğitmeni
Fizik Eğitmeni

Fizik Eğitmeni: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik eğitmeni ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik eğitmeni sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik eğitmeni ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Eğitmeni - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Fizik Eğitmeni - Fizik ve Ölçme
 • Fizik Eğitmeni - Uzunluk
 • Fizik Eğitmeni - Kütle ve Zaman Standartları
 • Fizik Eğitmeni - Maddenin Yapı Taşları;
 • Fizik Eğitmeni - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Fizik Eğitmeni - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Fizik Eğitmeni - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Fizik Eğitmeni - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Fizik Eğitmeni - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Fizik Eğitmeni - Vektörel Çarpım
 • Fizik Eğitmeni - Bir Boyutta Hareket
 • Fizik Eğitmeni - Yer Değiştirme
 • Fizik Eğitmeni - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Fizik Eğitmeni - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Fizik Eğitmeni - İki Boyutta Hareket
 • Fizik Eğitmeni - Hız ve İvme Vektörleri
 • Fizik Eğitmeni - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Fizik Eğitmeni - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Fizik Eğitmeni - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Fizik Eğitmeni - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Fizik Eğitmeni - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Fizik Eğitmeni - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Fizik Eğitmeni - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Fizik Eğitmeni - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Fizik Eğitmeni - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Fizik Eğitmeni - Sürtünme Kuvvetleri
 • Fizik Eğitmeni - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Fizik Eğitmeni - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Fizik Eğitmeni - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Fizik Eğitmeni - İş ve Kinetik Enerji
 • Fizik Eğitmeni - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Eğitmeni - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Eğitmeni - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Fizik Eğitmeni - Güç
 • Fizik Eğitmeni - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Fizik Eğitmeni - Potansiyel Enerji
 • Fizik Eğitmeni - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Fizik Eğitmeni - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Fizik Eğitmeni - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Fizik Eğitmeni - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Fizik Eğitmeni - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Fizik Eğitmeni - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Fizik Eğitmeni - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Fizik Eğitmeni - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Fizik Eğitmeni - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Fizik Eğitmeni - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Fizik Eğitmeni - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Fizik Eğitmeni - Kütle Merkezi
 • Fizik Eğitmeni - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Fizik Eğitmeni - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Fizik Eğitmeni - Açısal Yer Değiştirme
 • Fizik Eğitmeni - Hız ve İvme
 • Fizik Eğitmeni - Dönme Kinematiği
 • Fizik Eğitmeni - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Fizik Eğitmeni - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Fizik Eğitmeni - Dönme Enerjisi
 • Fizik Eğitmeni - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Fizik Eğitmeni - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Fizik Eğitmeni - Güç ve Enerji
 • Fizik Eğitmeni - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Fizik Eğitmeni - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Fizik Eğitmeni - Tork
 • Fizik Eğitmeni - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Fizik Eğitmeni - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Fizik Eğitmeni - Açısal Momentumun Korunumu
 • Fizik Eğitmeni - Statik Denge ve Esneklik
 • Fizik Eğitmeni - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Fizik Eğitmeni - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Fizik Eğitmeni - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Fizik Eğitmeni - Basit Harmonik Hareket
 • Fizik Eğitmeni - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Fizik Eğitmeni - Sarkaç
 • Fizik Eğitmeni - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Fizik Eğitmeni - Elektrik Alanlar
 • Fizik Eğitmeni - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Fizik Eğitmeni - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Fizik Eğitmeni - Coulomb Yasası
 • Fizik Eğitmeni - Elektrik Alanı
 • Fizik Eğitmeni - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Fizik Eğitmeni - Elektrik Alan Çizgileri
 • Fizik Eğitmeni - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Fizik Eğitmeni - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Fizik Eğitmeni - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Fizik Eğitmeni - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Fizik Eğitmeni - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Fizik Eğitmeni - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Fizik Eğitmeni - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Fizik Eğitmeni - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Fizik Eğitmeni - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Fizik Eğitmeni - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Fizik Eğitmeni - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Fizik Eğitmeni - Sığanın hesaplanması
 • Fizik Eğitmeni - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Fizik Eğitmeni - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Fizik Eğitmeni - Dielektrikli Kondansatörler
 • Fizik Eğitmeni - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Fizik Eğitmeni - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Fizik Eğitmeni - Akım ve Direnç
 • Fizik Eğitmeni - Elektrik akımı
 • Fizik Eğitmeni - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Fizik Eğitmeni - Fizik Eğitmeni - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Fizik Eğitmeni - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Fizik Eğitmeni - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Fizik Eğitmeni - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Fizik Eğitmeni - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Fizik Eğitmeni - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Fizik Eğitmeni - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Fizik Eğitmeni - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Fizik Eğitmeni - Hall Olayı
 • Fizik Eğitmeni - Manyetik Alan Kaynakları
 • Fizik Eğitmeni - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Fizik Eğitmeni - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Fizik Eğitmeni - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Fizik Eğitmeni - Genel Biçimi
 • Fizik Eğitmeni - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Fizik Eğitmeni - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Fizik Eğitmeni - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Fizik Eğitmeni - İndüktans
 • Fizik Eğitmeni - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Fizik Eğitmeni - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Fizik Eğitmeni - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Fizik Eğitmeni - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Fizik Eğitmeni - RLC Seri Devresi
 • Fizik Eğitmeni - AA Devresinde Güç
 • Fizik Eğitmeni - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Fizik Eğitmeni - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Eğitmeni ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Eğitmeni Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Eğitmeni Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS