ASP.Net

ASP.Net Eğitmeni
ASP.Net Eğitmeni

ASP.Net Eğitmeni: Microsoft'un dinamik web geliştirme teknolojisini öğretir.

ASP.NET, Microsoft tarafından pazara sürülen bir web uygulama geliştirme teknolojisidir.

Dinamik web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar.

Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı'nın (framework) parçası, ve artık desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil eder.

ASP.Net Eğitmeni ile pazarda oldukça yagın kullanılan bir web geliştirme teknolojisini öğrenmiş olacaksınız.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce - common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar

.Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler.

Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir. ASP.Net Eğitmeni ile yapabilecekleriniz ve potansiyelleriniz artacaktır.

ASP.Net Eğitmeni - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

ASP.Net Eğitmeni - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

ASP.Net Eğitmeni - Eğitmenlerimiz

ASP.Net Eğitmeni eğitimlerimizde; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alırsınız.


ASP.Net Eğitmeni - Eğitim Konuları

ASP.Net Eğitmeni Uygulama Geliştirmenin evrimi

 • asp.net eğitmeni Web development tanıtımı
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ İş yazılımlarının kısa tarihi
 • asp.net eğitmeni İnternet ve Web
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ İş yazılımlarının ve web'in biraraya gelmesi
 • asp.net eğitmeni İşi yayma

ASP.Net Eğitmeni .NET Platformu

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ .NET Motivasyon göstergeleri
 • asp.net eğitmeni .NET girişiminin sonuçları
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ .NET sunucuları
 • asp.net eğitmeni .NET Framework
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ .NET geliştirme ortamında çalışmak
 • ASP.Net Eğitmeni Visual Studio .NET IDE ile çalışmak

asp.net eğitmeni Tanıtım

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Visual Studio .NET'i çalıştırmak
 • asp.net eğitmeni Seçenekleri değiştirmek
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Pencereler ve sekmeler
 • asp.net eğitmeni Yeni proje yaratmak

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET Tanıtımı

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Klasik ASP tanıtımı
 • asp.net eğitmeni ASP.NET Web uygulamaları
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Server kontrolleriyle HTML yorumlamak
 • ASP.NET kullanarak XML web servisleri üretmek

ASP.Net Eğitmeni Web Form Kontrolleriyle Çalışmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web Forms Kontrollerinin tanıtımı
 • asp.net eğitmeni Basit Girdi kontrolleri
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ HyperLink'ler ve Button kontrolleri
 • asp.net eğitmeni Kontrollerin listesi

ASP.Net Eğitmeni Kullanışı girişi doğrulama

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET doğrulama kontrollerine bakış
 • asp.net eğitmeni Basit doğrulama kontrollerini kullanmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Kompleks doğrulama kontrollerini kullanmak
 • asp.net eğitmeni ValidationSummary Kontrol ile sonuçları özetlemek

ASP.Net Eğitmeni Zengin Server Kontrollerini Kullanmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Zengin kontrollerin tanıtımı
 • asp.net eğitmeni Calendar kontrolü
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ AdRotator kontrolü
 • asp.net eğitmeni XML kontrolü

ASP.Net Eğitmeni ADO.NET ile data'ya erişim

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ADO.NET'e bakış
 • asp.net eğitmeni Veri'ye bağlanma
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Komutları çalıştırma
 • asp.net eğitmeni Veri ile çalışma
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ADO.NET Provider seçimi

ASP.Net Eğitmeni DataList ve Repeater kontrollerinin kullanımı

 • asp.net eğitmeni ListBound kontrollerine bakış
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Repeater kontrolü yaratmak
 • asp.net eğitmeni DataList kontrolü yaratmak

ASP.Net Eğitmeni DataGrid kontrolü ile çalışmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ DataGrid Tanıtımı
 • asp.net eğitmeni DataGrid kurulumu
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ İleri DataGrid özelliklerinin kullanımı
 • asp.net eğitmeni İleri özellikleri ekleme

ASP.Net Eğitmeni ADO.NET DataSet'ler ile veriyi yönetme

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ADO.NET'de DataSet'lerin rolleri
 • asp.net eğitmeni ASP.NET'de dataset'lerin kullanımı
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Session State'de DataSet'leri kaydetme
 • asp.net eğitmeni DataTable kısıtlarını ve DataSet veri ilişkilerini kullanmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Veriyi değiştirmek için DataSet'leri ve DataAdapter'leri kullanmak
 • asp.net eğitmeni DataSets'lerde Transactional Model

ASP.Net Eğitmeni XML Web Servisleri yaratmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ XML Web Servisleri için motivasyon göstergeleri
 • asp.net eğitmeni Visual Studio .NET ile XML Web Servis yaratmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ XML Web Servis dizayn etmek

ASP.Net Eğitmeni XML Web Servis çağırıp kullanmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ HTTP istemcileri
 • asp.net eğitmeni .NET Consumer'lar yaratmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web Servisler ve Legacy istemciler
 • asp.net eğitmeni UDDI kullanarak web servisleri keşfetmek

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET'e Geçiş ve birlikte çalışmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET'e geçmek
 • asp.net eğitmeni ASP.NET'de COM objelerini kullanmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Platform başlatma Servislerini kullanmak
 • asp.net eğitmeni COM'dan .NET komponentlerini kullanmak

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET ile durumu yönetmek

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web Uygulamalarında durumu korumak
 • asp.net eğitmeni Sayfaseviye durumu
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Durumu saklamak için cookie kullanmak
 • asp.net eğitmeni ASP.NET Session durumu(State)
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Session State'de objeleri tutmak
 • asp.net eğitmeni Session State'e konfigurasyon yapmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ OutofProcess State
 • asp.net eğitmeni Session State'i SQL Server'e saklamak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Cookie'siz Session ID
 • asp.net eğitmeni Uygulama State

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET'de yeni kontroller yaratmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Kullanıcı tanımlı kontrollerin iki çeşidi
 • asp.net eğitmeni Kullanıcı kontrolü yaratmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Daha kompleks kullanıcı kontrolü
 • asp.net eğitmeni Özel kontrol yaratmak ÖZEL ASP.NET DERSİ StateDropDownList kontrolü incelemek

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET Cache ve Performance işlemleri

 • asp.net eğitmeni ASP.NET'de Performans ASP.NET'de Cache işlemleri
 • Declarative Page Output ÖZEL ASP.NET DERSİ Caching Programmatic Page Caching * Caching Page Fragments Caching Data Performans izleme Ek Performans ipuçları

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET'de debugging ve tracing

 • asp.net eğitmeni ASP.NET'de TracingÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET uygulamalarını debug etmek
 • asp.net eğitmeni Çoklu dil desteğini debug etmek

ASP.Net Eğitmeni XML Web Servislerinde ileri konular

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web servislerini kullanmakta daha derine bakmak
 • asp.net eğitmeni XML Shaping kullanmakÖZEL ASP.NET DERSİ Genel çıktı için web servis kullanmak
 • asp.net eğitmeni Binary bilgiyi XML web servisleriyle taşımak

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET uygulamalarını konfigure etme ve kurmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET uygulamalarını kurmak
 • asp.net eğitmeni ASP.NET uygulamalarını konfigurasyon yapmak

ASP.Net Eğitmeni ADO.NET ile güçlü data yönetimi

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ DataSet'ler ve XML
 • asp.net eğitmeni Type edilmiş DataSet'lerÖZEL ASP.NET DERSİ Optimistic Concurrency

ASP.Net Eğitmeni ASP.NET uygulamalarını güvenli hale getirmek

 • asp.net eğitmeni Güvenlik temellerÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET güvenlik konsepti
 • asp.net eğitmeni Windows Authentication'u kullanmakÖZEL ASP.NET DERSİ

Form tabanlı güvenlik

 • asp.net eğitmeni Passport AuthenticationÖZEL ASP.NET DERSİ Web Servis güvenliği
 • ASP.Net Eğitmeni ASP.NET ile mobil cihazları desteklemek
 • asp.net eğitmeni Büyük bir problem ve çözümü
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ MMIT tanıtımı
 • asp.net eğitmeni Mobil Web kontrollerini incelemek

ASP.Net Eğitmeni ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


ASP.Net Eğitmeni Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

ASP.Net Eğitmeni Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS