ASP.Net

Özel ASP.Net Dersi
Özel ASP.Net Dersi

Özel ASP.Net Dersi: Microsoft'un dinamik web geliştirme teknolojisini öğretir.

ASP.NET, Microsoft tarafından pazara sürülen bir web uygulama geliştirme teknolojisidir.

Dinamik web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar.

Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı'nın (framework) parçası, ve artık desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil eder.

Özel ASP.Net Dersi ile pazarda oldukça yagın kullanılan bir web geliştirme teknolojisini öğrenmiş olacaksınız.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce - common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar

.Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler.

Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir. Özel ASP.Net Dersi ile yapabilecekleriniz ve potansiyelleriniz artacaktır.

Özel ASP.Net Dersi - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

Özel ASP.Net Dersi - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

Özel ASP.Net Dersi - Eğitmenlerimiz

Özel ASP.Net Dersi eğitimlerimizde; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alırsınız.


Özel ASP.Net Dersi - Eğitim Konuları

Özel ASP.Net Dersi Uygulama Geliştirmenin evrimi

 • özel asp.net dersi Web development tanıtımı
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ İş yazılımlarının kısa tarihi
 • özel asp.net dersi İnternet ve Web
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ İş yazılımlarının ve web'in biraraya gelmesi
 • özel asp.net dersi İşi yayma

Özel ASP.Net Dersi .NET Platformu

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ .NET Motivasyon göstergeleri
 • özel asp.net dersi .NET girişiminin sonuçları
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ .NET sunucuları
 • özel asp.net dersi .NET Framework
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ .NET geliştirme ortamında çalışmak
 • Özel ASP.Net Dersi Visual Studio .NET IDE ile çalışmak

özel asp.net dersi Tanıtım

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Visual Studio .NET'i çalıştırmak
 • özel asp.net dersi Seçenekleri değiştirmek
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Pencereler ve sekmeler
 • özel asp.net dersi Yeni proje yaratmak

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET Tanıtımı

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Klasik ASP tanıtımı
 • özel asp.net dersi ASP.NET Web uygulamaları
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Server kontrolleriyle HTML yorumlamak
 • ASP.NET kullanarak XML web servisleri üretmek

Özel ASP.Net Dersi Web Form Kontrolleriyle Çalışmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web Forms Kontrollerinin tanıtımı
 • özel asp.net dersi Basit Girdi kontrolleri
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ HyperLink'ler ve Button kontrolleri
 • özel asp.net dersi Kontrollerin listesi

Özel ASP.Net Dersi Kullanışı girişi doğrulama

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET doğrulama kontrollerine bakış
 • özel asp.net dersi Basit doğrulama kontrollerini kullanmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Kompleks doğrulama kontrollerini kullanmak
 • özel asp.net dersi ValidationSummary Kontrol ile sonuçları özetlemek

Özel ASP.Net Dersi Zengin Server Kontrollerini Kullanmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Zengin kontrollerin tanıtımı
 • özel asp.net dersi Calendar kontrolü
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ AdRotator kontrolü
 • özel asp.net dersi XML kontrolü

Özel ASP.Net Dersi ADO.NET ile data'ya erişim

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ADO.NET'e bakış
 • özel asp.net dersi Veri'ye bağlanma
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Komutları çalıştırma
 • özel asp.net dersi Veri ile çalışma
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ADO.NET Provider seçimi

Özel ASP.Net Dersi DataList ve Repeater kontrollerinin kullanımı

 • özel asp.net dersi ListBound kontrollerine bakış
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Repeater kontrolü yaratmak
 • özel asp.net dersi DataList kontrolü yaratmak

Özel ASP.Net Dersi DataGrid kontrolü ile çalışmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ DataGrid Tanıtımı
 • özel asp.net dersi DataGrid kurulumu
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ İleri DataGrid özelliklerinin kullanımı
 • özel asp.net dersi İleri özellikleri ekleme

Özel ASP.Net Dersi ADO.NET DataSet'ler ile veriyi yönetme

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ADO.NET'de DataSet'lerin rolleri
 • özel asp.net dersi ASP.NET'de dataset'lerin kullanımı
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Session State'de DataSet'leri kaydetme
 • özel asp.net dersi DataTable kısıtlarını ve DataSet veri ilişkilerini kullanmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Veriyi değiştirmek için DataSet'leri ve DataAdapter'leri kullanmak
 • özel asp.net dersi DataSets'lerde Transactional Model

Özel ASP.Net Dersi XML Web Servisleri yaratmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ XML Web Servisleri için motivasyon göstergeleri
 • özel asp.net dersi Visual Studio .NET ile XML Web Servis yaratmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ XML Web Servis dizayn etmek

Özel ASP.Net Dersi XML Web Servis çağırıp kullanmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ HTTP istemcileri
 • özel asp.net dersi .NET Consumer'lar yaratmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web Servisler ve Legacy istemciler
 • özel asp.net dersi UDDI kullanarak web servisleri keşfetmek

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET'e Geçiş ve birlikte çalışmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET'e geçmek
 • özel asp.net dersi ASP.NET'de COM objelerini kullanmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Platform başlatma Servislerini kullanmak
 • özel asp.net dersi COM'dan .NET komponentlerini kullanmak

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET ile durumu yönetmek

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web Uygulamalarında durumu korumak
 • özel asp.net dersi Sayfaseviye durumu
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Durumu saklamak için cookie kullanmak
 • özel asp.net dersi ASP.NET Session durumu(State)
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Session State'de objeleri tutmak
 • özel asp.net dersi Session State'e konfigurasyon yapmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ OutofProcess State
 • özel asp.net dersi Session State'i SQL Server'e saklamak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Cookie'siz Session ID
 • özel asp.net dersi Uygulama State

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET'de yeni kontroller yaratmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Kullanıcı tanımlı kontrollerin iki çeşidi
 • özel asp.net dersi Kullanıcı kontrolü yaratmak
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Daha kompleks kullanıcı kontrolü
 • özel asp.net dersi Özel kontrol yaratmak ÖZEL ASP.NET DERSİ StateDropDownList kontrolü incelemek

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET Cache ve Performance işlemleri

 • özel asp.net dersi ASP.NET'de Performans ASP.NET'de Cache işlemleri
 • Declarative Page Output ÖZEL ASP.NET DERSİ Caching Programmatic Page Caching * Caching Page Fragments Caching Data Performans izleme Ek Performans ipuçları

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET'de debugging ve tracing

 • özel asp.net dersi ASP.NET'de TracingÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET uygulamalarını debug etmek
 • özel asp.net dersi Çoklu dil desteğini debug etmek

Özel ASP.Net Dersi XML Web Servislerinde ileri konular

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ Web servislerini kullanmakta daha derine bakmak
 • özel asp.net dersi XML Shaping kullanmakÖZEL ASP.NET DERSİ Genel çıktı için web servis kullanmak
 • özel asp.net dersi Binary bilgiyi XML web servisleriyle taşımak

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET uygulamalarını konfigure etme ve kurmak

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET uygulamalarını kurmak
 • özel asp.net dersi ASP.NET uygulamalarını konfigurasyon yapmak

Özel ASP.Net Dersi ADO.NET ile güçlü data yönetimi

 • ÖZEL ASP.NET DERSİ DataSet'ler ve XML
 • özel asp.net dersi Type edilmiş DataSet'lerÖZEL ASP.NET DERSİ Optimistic Concurrency

Özel ASP.Net Dersi ASP.NET uygulamalarını güvenli hale getirmek

 • özel asp.net dersi Güvenlik temellerÖZEL ASP.NET DERSİ ASP.NET güvenlik konsepti
 • özel asp.net dersi Windows Authentication'u kullanmakÖZEL ASP.NET DERSİ

Form tabanlı güvenlik

 • özel asp.net dersi Passport AuthenticationÖZEL ASP.NET DERSİ Web Servis güvenliği
 • Özel ASP.Net Dersi ASP.NET ile mobil cihazları desteklemek
 • özel asp.net dersi Büyük bir problem ve çözümü
 • ÖZEL ASP.NET DERSİ MMIT tanıtımı
 • özel asp.net dersi Mobil Web kontrollerini incelemek

Özel ASP.Net Dersi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Özel ASP.Net Dersi Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Özel ASP.Net Dersi Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS