Fizik

Fizik Özel Ders
Fizik Özel Ders

Fizik Özel Ders: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik özel ders ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik özel ders sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik özel ders ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Özel Ders - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • fizik özel ders - Fizik ve Ölçme
 • fizik özel ders - Uzunluk
 • fizik özel ders - Kütle ve Zaman Standartları
 • fizik özel ders - Maddenin Yapı Taşları;
 • fizik özel ders - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • fizik özel ders - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • fizik özel ders - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • fizik özel ders - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • fizik özel ders - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • fizik özel ders - Vektörel Çarpım
 • fizik özel ders - Bir Boyutta Hareket
 • fizik özel ders - Yer Değiştirme
 • fizik özel ders - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • fizik özel ders - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • fizik özel ders - İki Boyutta Hareket
 • fizik özel ders - Hız ve İvme Vektörleri
 • fizik özel ders - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • fizik özel ders - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • fizik özel ders - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • fizik özel ders - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • fizik özel ders - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • fizik özel ders - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • fizik özel ders - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • fizik özel ders - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • fizik özel ders - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • fizik özel ders - Sürtünme Kuvvetleri
 • fizik özel ders - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • fizik özel ders - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • fizik özel ders - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • fizik özel ders - İş ve Kinetik Enerji
 • fizik özel ders - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • fizik özel ders - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • fizik özel ders - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • fizik özel ders - Güç
 • fizik özel ders - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • fizik özel ders - Potansiyel Enerji
 • fizik özel ders - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • fizik özel ders - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • fizik özel ders - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • fizik özel ders - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • fizik özel ders - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • fizik özel ders - Genelde Enerjinin Korunumu
 • fizik özel ders - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • fizik özel ders - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • fizik özel ders - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • fizik özel ders - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • fizik özel ders - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • fizik özel ders - Kütle Merkezi
 • fizik özel ders - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • fizik özel ders - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • fizik özel ders - Açısal Yer Değiştirme
 • fizik özel ders - Hız ve İvme
 • fizik özel ders - Dönme Kinematiği
 • fizik özel ders - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • fizik özel ders - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • fizik özel ders - Dönme Enerjisi
 • fizik özel ders - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • fizik özel ders - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • fizik özel ders - Güç ve Enerji
 • fizik özel ders - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • fizik özel ders - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • fizik özel ders - Tork
 • fizik özel ders - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • fizik özel ders - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • fizik özel ders - Açısal Momentumun Korunumu
 • fizik özel ders - Statik Denge ve Esneklik
 • fizik özel ders - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • fizik özel ders - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • fizik özel ders - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • fizik özel ders - Basit Harmonik Hareket
 • fizik özel ders - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • fizik özel ders - Sarkaç
 • fizik özel ders - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • fizik özel ders - Elektrik Alanlar
 • fizik özel ders - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • fizik özel ders - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • fizik özel ders - Coulomb Yasası
 • fizik özel ders - Elektrik Alanı
 • fizik özel ders - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • fizik özel ders - Elektrik Alan Çizgileri
 • fizik özel ders - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • fizik özel ders - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • fizik özel ders - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • fizik özel ders - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • fizik özel ders - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • fizik özel ders - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • fizik özel ders - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • fizik özel ders - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • fizik özel ders - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • fizik özel ders - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • fizik özel ders - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • fizik özel ders - Sığanın hesaplanması
 • fizik özel ders - Kondansatörlerin Bağlanması
 • fizik özel ders - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • fizik özel ders - Dielektrikli Kondansatörler
 • fizik özel ders - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • fizik özel ders - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • fizik özel ders - Akım ve Direnç
 • fizik özel ders - Elektrik akımı
 • fizik özel ders - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • fizik özel ders - fizik özel ders - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • fizik özel ders - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • fizik özel ders - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • fizik özel ders - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • fizik özel ders - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • fizik özel ders - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • fizik özel ders - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • fizik özel ders - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • fizik özel ders - Hall Olayı
 • fizik özel ders - Manyetik Alan Kaynakları
 • fizik özel ders - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • fizik özel ders - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • fizik özel ders - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * fizik özel ders - Genel Biçimi
 • fizik özel ders - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • fizik özel ders - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • fizik özel ders - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • fizik özel ders - İndüktans
 • fizik özel ders - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • fizik özel ders - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • fizik özel ders - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • fizik özel ders - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • fizik özel ders - RLC Seri Devresi
 • fizik özel ders - AA Devresinde Güç
 • fizik özel ders - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • fizik özel ders - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Özel Ders ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Özel Ders Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS