Fizik

Fizik Hocası
Fizik Hocası

Fizik Hocası: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik hocası ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik hocası sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik hocası ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Hocası - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Fizik Hocası - Fizik ve Ölçme
 • Fizik Hocası - Uzunluk
 • Fizik Hocası - Kütle ve Zaman Standartları
 • Fizik Hocası - Maddenin Yapı Taşları;
 • Fizik Hocası - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Fizik Hocası - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Fizik Hocası - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Fizik Hocası - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Fizik Hocası - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Fizik Hocası - Vektörel Çarpım
 • Fizik Hocası - Bir Boyutta Hareket
 • Fizik Hocası - Yer Değiştirme
 • Fizik Hocası - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Fizik Hocası - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Fizik Hocası - İki Boyutta Hareket
 • Fizik Hocası - Hız ve İvme Vektörleri
 • Fizik Hocası - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Fizik Hocası - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Fizik Hocası - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Fizik Hocası - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Fizik Hocası - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Fizik Hocası - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Fizik Hocası - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Fizik Hocası - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Fizik Hocası - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Fizik Hocası - Sürtünme Kuvvetleri
 • Fizik Hocası - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Fizik Hocası - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Fizik Hocası - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Fizik Hocası - İş ve Kinetik Enerji
 • Fizik Hocası - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Hocası - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Hocası - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Fizik Hocası - Güç
 • Fizik Hocası - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Fizik Hocası - Potansiyel Enerji
 • Fizik Hocası - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Fizik Hocası - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Fizik Hocası - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Fizik Hocası - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Fizik Hocası - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Fizik Hocası - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Fizik Hocası - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Fizik Hocası - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Fizik Hocası - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Fizik Hocası - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Fizik Hocası - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Fizik Hocası - Kütle Merkezi
 • Fizik Hocası - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Fizik Hocası - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Fizik Hocası - Açısal Yer Değiştirme
 • Fizik Hocası - Hız ve İvme
 • Fizik Hocası - Dönme Kinematiği
 • Fizik Hocası - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Fizik Hocası - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Fizik Hocası - Dönme Enerjisi
 • Fizik Hocası - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Fizik Hocası - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Fizik Hocası - Güç ve Enerji
 • Fizik Hocası - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Fizik Hocası - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Fizik Hocası - Tork
 • Fizik Hocası - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Fizik Hocası - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Fizik Hocası - Açısal Momentumun Korunumu
 • Fizik Hocası - Statik Denge ve Esneklik
 • Fizik Hocası - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Fizik Hocası - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Fizik Hocası - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Fizik Hocası - Basit Harmonik Hareket
 • Fizik Hocası - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Fizik Hocası - Sarkaç
 • Fizik Hocası - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Fizik Hocası - Elektrik Alanlar
 • Fizik Hocası - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Fizik Hocası - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Fizik Hocası - Coulomb Yasası
 • Fizik Hocası - Elektrik Alanı
 • Fizik Hocası - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Fizik Hocası - Elektrik Alan Çizgileri
 • Fizik Hocası - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Fizik Hocası - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Fizik Hocası - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Fizik Hocası - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Fizik Hocası - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Fizik Hocası - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Fizik Hocası - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Fizik Hocası - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Fizik Hocası - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Fizik Hocası - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Fizik Hocası - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Fizik Hocası - Sığanın hesaplanması
 • Fizik Hocası - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Fizik Hocası - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Fizik Hocası - Dielektrikli Kondansatörler
 • Fizik Hocası - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Fizik Hocası - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Fizik Hocası - Akım ve Direnç
 • Fizik Hocası - Elektrik akımı
 • Fizik Hocası - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Fizik Hocası - Fizik Hocası - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Fizik Hocası - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Fizik Hocası - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Fizik Hocası - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Fizik Hocası - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Fizik Hocası - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Fizik Hocası - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Fizik Hocası - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Fizik Hocası - Hall Olayı
 • Fizik Hocası - Manyetik Alan Kaynakları
 • Fizik Hocası - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Fizik Hocası - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Fizik Hocası - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Fizik Hocası - Genel Biçimi
 • Fizik Hocası - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Fizik Hocası - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Fizik Hocası - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Fizik Hocası - İndüktans
 • Fizik Hocası - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Fizik Hocası - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Fizik Hocası - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Fizik Hocası - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Fizik Hocası - RLC Seri Devresi
 • Fizik Hocası - AA Devresinde Güç
 • Fizik Hocası - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Fizik Hocası - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Hocası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Hocası Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Hocası Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS