Fizik

Fizik Ödev
Fizik Ödev

Fizik Ödev: Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı,deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır.

fizik ödev ile fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da ölçü araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

fizik ödev sonuç odaklı öğretim ile sizi hedefinize en kısa zamanda ulaştırır.

fizik ödev ile sınavlarda başarınızı artıracak, fizik dersini ihtiyaçlarınız doğrultuda öğreneceksiniz.


Fizik Ödev - Eğitim Konuları

FİZİK 1

 • Fizik Ödev - Fizik ve Ölçme
 • Fizik Ödev - Uzunluk
 • Fizik Ödev - Kütle ve Zaman Standartları
 • Fizik Ödev - Maddenin Yapı Taşları;
 • Fizik Ödev - Boyut Analizi ve Birim Çevirme;
 • Fizik Ödev - Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar 3. Vektörler
 • Fizik Ödev - Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler;
 • Fizik Ödev - Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler;
 • Fizik Ödev - İki Vektörün Skaler Çarpımı
 • Fizik Ödev - Vektörel Çarpım
 • Fizik Ödev - Bir Boyutta Hareket
 • Fizik Ödev - Yer Değiştirme
 • Fizik Ödev - Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları;
 • Fizik Ödev - Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler
 • Fizik Ödev - İki Boyutta Hareket
 • Fizik Ödev - Hız ve İvme Vektörleri
 • Fizik Ödev - Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket;
 • Fizik Ödev - Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket;
 • Fizik Ödev - Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme
 • Fizik Ödev - Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı;
 • Fizik Ödev - Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler
 • Fizik Ödev - Kütle; Newton'un İkinci Yasası
 • Fizik Ödev - Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık
 • Fizik Ödev - Newton'un Üçüncü Yasası;
 • Fizik Ödev - Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
 • Fizik Ödev - Sürtünme Kuvvetleri
 • Fizik Ödev - 5. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
 • Fizik Ödev - Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması;
 • Fizik Ödev - Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
 • Fizik Ödev - İş ve Kinetik Enerji
 • Fizik Ödev - Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Ödev - Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş
 • Fizik Ödev - Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi
 • Fizik Ödev - Güç
 • Fizik Ödev - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
 • Fizik Ödev - Potansiyel Enerji
 • Fizik Ödev - Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
 • Fizik Ödev - Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji
 • Fizik Ödev - Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Fizik Ödev - Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş
 • Fizik Ödev - Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
 • Fizik Ödev - Genelde Enerjinin Korunumu
 • Fizik Ödev - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
 • Fizik Ödev - Doğrusal Momentum ve Korunumu
 • Fizik Ödev - İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar
 • Fizik Ödev - Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar
 • Fizik Ödev - İki Boyutlu Çarpışmalar
 • Fizik Ödev - Kütle Merkezi
 • Fizik Ödev - Parçacıklar Sisteminin Hareketi
 • Fizik Ödev - Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
 • Fizik Ödev - Açısal Yer Değiştirme
 • Fizik Ödev - Hız ve İvme
 • Fizik Ödev - Dönme Kinematiği
 • Fizik Ödev - Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi
 • Fizik Ödev - Açısal ve Doğrusal Nicelikler
 • Fizik Ödev - Dönme Enerjisi
 • Fizik Ödev - Eylemsizlik Momentinin Hesabı
 • Fizik Ödev - Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş
 • Fizik Ödev - Güç ve Enerji
 • Fizik Ödev - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 • Fizik Ödev - Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi
 • Fizik Ödev - Tork
 • Fizik Ödev - Bir Parçacığın Açısal Momentumu
 • Fizik Ödev - Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu
 • Fizik Ödev - Açısal Momentumun Korunumu
 • Fizik Ödev - Statik Denge ve Esneklik
 • Fizik Ödev - Denge Şartları; Ağırlık Merkezi
 • Fizik Ödev - Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler
 • Fizik Ödev - Katıların Esneklik Özellikleri 13. Titreşim Hareketi
 • Fizik Ödev - Basit Harmonik Hareket
 • Fizik Ödev - Kütle-Yay Sistemi; Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi
 • Fizik Ödev - Sarkaç
 • Fizik Ödev - Basit Harmonik Hareketle Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

FİZİK 2

 • Fizik Ödev - Elektrik Alanlar
 • Fizik Ödev - Elektrik Yüklerinin Özellikleri
 • Fizik Ödev - Yalıtkanlar ve iletkenler
 • Fizik Ödev - Coulomb Yasası
 • Fizik Ödev - Elektrik Alanı
 • Fizik Ödev - Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı
 • Fizik Ödev - Elektrik Alan Çizgileri
 • Fizik Ödev - Düzgün Bir Elektrik Alanda Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Fizik Ödev - Gauss Yasası Elektrik akısı
 • Fizik Ödev - Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması
 • Fizik Ödev - Elektrostatik dengedeki iletkenler
 • Fizik Ödev - Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
 • Fizik Ödev - Düzgün bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları
 • Fizik Ödev - Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
 • Fizik Ödev - Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
 • Fizik Ödev - Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
 • Fizik Ödev - Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli
 • Fizik Ödev - Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı
 • Fizik Ödev - Sığanın hesaplanması
 • Fizik Ödev - Kondansatörlerin Bağlanması
 • Fizik Ödev - Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji
 • Fizik Ödev - Dielektrikli Kondansatörler
 • Fizik Ödev - Bir Elektrik Alanındaki Elektrik Dipol
 • Fizik Ödev - Dielektriklerin Atomik Düzeyde Tanıtımı
 • Fizik Ödev - Akım ve Direnç
 • Fizik Ödev - Elektrik akımı
 • Fizik Ödev - Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model
 • Fizik Ödev - Fizik Ödev - Sıcaklık; Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Fizik Ödev - Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti; Seri ve Paralel Bağlı
 • Fizik Ödev - Dirençler; Kirchhoff Kuralları
 • Fizik Ödev - RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
 • Fizik Ödev - Manyetik Alanlar Manyetik alan
 • Fizik Ödev - Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
 • Fizik Ödev - Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Akım Halkasına Etkiyen Tork
 • Fizik Ödev - Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Hareketi
 • Fizik Ödev - Hall Olayı
 • Fizik Ödev - Manyetik Alan Kaynakları
 • Fizik Ödev - Biot-Savart Yasası; İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet
 • Fizik Ödev - Ampere Yasası; Bir Selenoidin Manyetik Alanı; Manyetik Akı
 • Fizik Ödev - Manyetizmada Gauss Yasası; Yerdeğiştirme Akımı ve Ampere Yasasının * Fizik Ödev - Genel Biçimi
 • Fizik Ödev - Faraday'ın İndiksiyon Kanunu; Hareketsel emk
 • Fizik Ödev - Lenz Yasası; İndiksiyon emk'leri ve Elektrik Alanları
 • Fizik Ödev - Maxwell'in Harika Denklemleri
 • Fizik Ödev - İndüktans
 • Fizik Ödev - Öz-İndüktans; RL Devreleri; Manyetik Alan İçinde Enerji; Karşılıklı
 • Fizik Ödev - İndüktans; LC * Devresinde Salınımlar
 • Fizik Ödev - Alternatif Akım Devreleri Alternatif Akım Kaynakları ve Fazörler
 • Fizik Ödev - Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
 • Fizik Ödev - RLC Seri Devresi
 • Fizik Ödev - AA Devresinde Güç
 • Fizik Ödev - Seri RLC Devresinde Rezonans
 • Fizik Ödev - Transformatörler ve Güç İletimi

Fizik Ödev ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


Fizik Ödev Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Fizik Ödev Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS