SQL

SQL Hocası
SQL Hocası

SQL Hocası: Hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi amaçlar.

Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz.

SQL Hocası ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

SQL Hocası içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

SQL Hocası; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.

SQL Hocası - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

SQL Hocası - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

SQL Hocası - Eğitmenlerimiz

Özel Ders eğitimlerimize; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz


SQL Hocası - Eğitim Konuları

SQL Hocası İlişkisel Veritabanı Temelleri

 • sql hocası SQL'in Kısa Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanları
 • sql hocası Tablolar
 • ÖZEL SQL DERSİ Satırlar
 • sql hocası Kolonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkiler
 • sql hocası data tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil(Primary) Anahtarlar
 • sql hocası İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • sql hocası Popüler Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Ticari Veritabanları
 • sql hocası Popüler Açık Kaynak Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Geçeli Obje Referansları
 • sql hocası SQL İfadeleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
 • sql hocası Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

SQL Hocası İleri SELECT Kullanımı

 • sql hocası Örnek Database Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bazı Temel Bilgiler
 • sql hocası Açıklamalar
 • ÖZEL SQL DERSİ Boşluk ve Noktalı Virgül
 • sql hocası Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
 • ÖZEL SQL DERSİ Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
 • sql hocası Tablolarda Gezinmek
 • ÖZEL SQL DERSİ Spesifik Kolonları Seçmek
 • sql hocası Kayıtları Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bir Kolona Göre Sıralamak
 • sql hocası Çoklu Kolona Göre Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Sorting By Column Position
 • sql hocası Ascending and Descending Sorts
 • ÖZEL SQL DERSİ The WHERE Clause and Operator Symbols
 • sql hocası Checking for Equality
 • ÖZEL SQL DERSİ Checking for Inequality
 • sql hocası Checking for Greater or Less Than
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontol Etme
 • sql hocası WHERE ve ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
 • sql hocası Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontrolü
 • sql hocası WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
 • sql hocası BETWEEN Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ IN Operatorü
 • sql hocası LIKE Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ NOT Operatorü
 • sql hocası WHERE ile SELECT Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Kullanma
 • sql hocası AND
 • ÖZEL SQL DERSİ OR
 • sql hocası Değerlendirme Sırası
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

SQL Hocası İleri SELECT Kullanımı

 • sql hocası Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Birleştirme
 • sql hocası Matematik Hesaplamaları
 • ÖZEL SQL DERSİ Alias'lar
 • sql hocası Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
 • sql hocası Aggregate Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Gruplama
 • sql hocası Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • sql hocası Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın Matematik Fonksiyonları
 • sql hocası Yaygın String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Düzenleme Fonksiyonları

SQL Hocası Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

 • sql hocası Alt Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Join'ler
 • sql hocası Table Takma Adı(Alias)
 • ÖZEL SQL DERSİ Çok tablelu Join'ler
 • sql hocası Join Kullanmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Outer Join'ler
 • sql hocası Union'lar
 • sql hocası UNION Kuralları
 • ÖZEL SQL DERSİ UNION ALL
 • ÖZEL SQL DERSİ ÖZEL SQL DERSİ

Union ile Çalışma

 • SQL Hocası CASE ile Koşulsal İşlem
 • sql hocası CASE ile Çalışma
 • SQL Hocası Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme
 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT
 • sql hocası UPDATE
 • ÖZEL SQL DERSİ DELETE
 • SQL Hocası Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek
 • sql hocası Veri Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tabloları Yaratmak
 • sql hocası NULL Değerleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil Anahtarlar
 • sql hocası İlişkisel Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Kolonları Eklemek ve Silmek
 • sql hocası Tablo İsmini Değiştirmek
 • ÖZEL SQL DERSİ SQL Sunucu
 • sql hocası Oracle ve MySQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Silmek

SQL Hocası View'ler

 • sql hocası View Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ View Silme
 • sql hocası View Faydaları
 • ÖZEL SQL DERSİ View Yaratma

SQL Hocası Stored Procedure'ler

 • sql hocası Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Silmek
 • sql hocası Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Faydaları

SQL Hocası Örnek Veritabanı Dizayn

 • sql hocası Örnek Veritabanı Uygulaması I
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
 • sql hocası Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme
 • SQL Hocası Örnek Veritabanı Dizayn
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II
 • sql hocası Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme

PL / SQL Giriş

 • ÖZEL SQL DERSİ Giriş Demosu
 • sql hocası Faydalı Web Siteleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Nedir
 • sql hocası Veritabanlarının Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle'ın Tarihi
 • sql hocası Eğitim Demosu
 • İlişkisel Veritabanı Sistemi

ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Modeli Demo

 • sql hocası Şema Demo
 • ÖZEL SQL DERSİ Normalizasyon Demosu
 • sql hocası Normalizasyon Dışı Demosu

Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
 • sql hocası SQL Plus
 • ÖZEL SQL DERSİ Biçimlendirme Çıkış
 • sql hocası SQL Plus Çalışma
 • ÖZEL SQL DERSİ ISQL Plus
 • sql hocası Oracle Enterprise Manager
 • Oracle Mimarisi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
 • sql hocası Kontrol Dosyaları, Loglama,Arşivleme ve Geri Yükleme

Veritabanı Nesneleri Oluşturma

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Basit veri Tipleri
 • sql hocası Oracle Complex ve Nesne veri türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Türleri
 • sql hocası Tablo Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ Yöntemler
 • sql hocası Masa Sözdizimi oluşturma
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Tablo Yaratma
 • sql hocası Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
 • ÖZEL SQL DERSİ Kısıtlama nedir?
 • sql hocası Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ İndeks türleri
 • sql hocası İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ Sequense Sayaçları
 • sql hocası Synonym'ler (Eşanlam)
 • ÖZEL SQL DERSİ View'ler
 • sql hocası Hata Mesajları

Kullanıcılar ve Güvenlik

 • ÖZEL SQL DERSİ Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
 • sql hocası Kullanıcı Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Kullanıcı Oluşturmak
 • sql hocası Kullanıcı Değistirme ve Damlama Kullanıcılar
 • ÖZEL SQL DERSİ Güvenlik
 • sql hocası Sistem Hakları
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesne Hakları
 • sql hocası Haklara Yetki Vermek ve Almak
 • ÖZEL SQL DERSİ Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
 • sql hocası Rol Ayarları

Veritabanından veri alma

 • ÖZEL SQL DERSİ SELECT Bildirimi
 • sql hocası SELECT Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ DUAL Tablosu * sql hocası NULL nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ (Psudo) Sözde Sütunlar
 • sql hocası SQL Plus Biçimlendirme * Oracle Fonksiyonları

ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyon türleri

 • sql hocası String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Sayı Fonksiyonları
 • sql hocası Tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql hocası Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Özel Fonksiyonlar

SELECT İfadelerini Filtreleme

 • sql hocası WHERE cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Şartlı Karşılaştırmalar
 • sql hocası WHERE Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Mantıksal Operatörler

SELECT İfadesinde Sıralama

 • sql hocası ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Sıralama Yöntemleri

Tabloları Birleştirme

 • sql hocası Join(Birleştirme nedir?)
 • ÖZEL SQL DERSİ Join Sentaks Formatları
 • sql hocası Join Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
 • sql hocası Doğal veya Inner(İç) Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Dış Join.
 • sql hocası Kendine Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Equi Join, Anti Join ve Range Join
 • sql hocası Değişen ve Kompleks Joinler

GROUP BY ile özetleme

 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY ne yapar?
 • sql hocası GROUP BY Cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
 • sql hocası Özel Davranış
 • ÖZEL SQL DERSİ Özet Fonksiyonları
 • sql hocası İstatistiksel Fonksiyonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql hocası GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

 • sql hocası Alt sorgu nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt sorgu Türleri
 • sql hocası Karşılaştırma Koşulları
 • ÖZEL SQL DERSİ Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
 • sql hocası İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
 • sql hocası Hiyerarşik Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Set Operatörler ve Kompozit Sorgular
 • Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

sql hocası DML nedir?

 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT ile veri ekleme
 • sql hocası Çoklu Tablo INSERT
 • ÖZEL SQL DERSİ UPDATE ile Veri değiştirme
 • sql hocası DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ MERGE ile Tabloları Birleştirme
 • sql hocası İşlem Denetim
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
 • sql hocası COMMIT ve ROLLBACK
 • PL / SQL (Programlama Dili SQL)

ÖZEL SQL DERSİ PL / SQL Nedir?

 • sql hocası Modüler yapısı
 • ÖZEL SQL DERSİ Anonim Prosedürler
 • sql hocası İsimlendirilmiş Prosedürler
 • ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyonlar
 • sql hocası Paketler
 • ÖZEL SQL DERSİ Trigger'lar
 • sql hocası Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesneler ve Nesne veri türleri
 • sql hocası Nesneler Hakkında
 • ÖZEL SQL DERSİ Kontrol Yapıları
 • sql hocası Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Cursor'lar ve kapalı Cursors
 • sql hocası Açık Cursor'lar
 • ÖZEL SQL DERSİ Dinamik SQL sql hocası Mevcut (DBMS_) Paketleri

SQL Hocası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


SQL Hocası Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

SQL Hocası Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS