SQL

SQL Öğretmeni
SQL Öğretmeni

SQL Öğretmeni: Hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi amaçlar.

Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz.

SQL Öğretmeni ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

SQL Öğretmeni içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

SQL Öğretmeni; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.

SQL Öğretmeni - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

SQL Öğretmeni - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

SQL Öğretmeni - Eğitmenlerimiz

Özel Ders eğitimlerimize; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz


SQL Öğretmeni - Eğitim Konuları

SQL Öğretmeni İlişkisel Veritabanı Temelleri

 • sql öğretmeni SQL'in Kısa Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanları
 • sql öğretmeni Tablolar
 • ÖZEL SQL DERSİ Satırlar
 • sql öğretmeni Kolonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkiler
 • sql öğretmeni data tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil(Primary) Anahtarlar
 • sql öğretmeni İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • sql öğretmeni Popüler Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Ticari Veritabanları
 • sql öğretmeni Popüler Açık Kaynak Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Geçeli Obje Referansları
 • sql öğretmeni SQL İfadeleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
 • sql öğretmeni Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

SQL Öğretmeni İleri SELECT Kullanımı

 • sql öğretmeni Örnek Database Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bazı Temel Bilgiler
 • sql öğretmeni Açıklamalar
 • ÖZEL SQL DERSİ Boşluk ve Noktalı Virgül
 • sql öğretmeni Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
 • ÖZEL SQL DERSİ Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
 • sql öğretmeni Tablolarda Gezinmek
 • ÖZEL SQL DERSİ Spesifik Kolonları Seçmek
 • sql öğretmeni Kayıtları Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bir Kolona Göre Sıralamak
 • sql öğretmeni Çoklu Kolona Göre Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Sorting By Column Position
 • sql öğretmeni Ascending and Descending Sorts
 • ÖZEL SQL DERSİ The WHERE Clause and Operator Symbols
 • sql öğretmeni Checking for Equality
 • ÖZEL SQL DERSİ Checking for Inequality
 • sql öğretmeni Checking for Greater or Less Than
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontol Etme
 • sql öğretmeni WHERE ve ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
 • sql öğretmeni Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontrolü
 • sql öğretmeni WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
 • sql öğretmeni BETWEEN Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ IN Operatorü
 • sql öğretmeni LIKE Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ NOT Operatorü
 • sql öğretmeni WHERE ile SELECT Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Kullanma
 • sql öğretmeni AND
 • ÖZEL SQL DERSİ OR
 • sql öğretmeni Değerlendirme Sırası
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

SQL Öğretmeni İleri SELECT Kullanımı

 • sql öğretmeni Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Birleştirme
 • sql öğretmeni Matematik Hesaplamaları
 • ÖZEL SQL DERSİ Alias'lar
 • sql öğretmeni Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
 • sql öğretmeni Aggregate Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Gruplama
 • sql öğretmeni Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • sql öğretmeni Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın Matematik Fonksiyonları
 • sql öğretmeni Yaygın String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Düzenleme Fonksiyonları

SQL Öğretmeni Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

 • sql öğretmeni Alt Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Join'ler
 • sql öğretmeni Table Takma Adı(Alias)
 • ÖZEL SQL DERSİ Çok tablelu Join'ler
 • sql öğretmeni Join Kullanmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Outer Join'ler
 • sql öğretmeni Union'lar
 • sql öğretmeni UNION Kuralları
 • ÖZEL SQL DERSİ UNION ALL
 • ÖZEL SQL DERSİ ÖZEL SQL DERSİ

Union ile Çalışma

 • SQL Öğretmeni CASE ile Koşulsal İşlem
 • sql öğretmeni CASE ile Çalışma
 • SQL Öğretmeni Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme
 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT
 • sql öğretmeni UPDATE
 • ÖZEL SQL DERSİ DELETE
 • SQL Öğretmeni Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek
 • sql öğretmeni Veri Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tabloları Yaratmak
 • sql öğretmeni NULL Değerleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil Anahtarlar
 • sql öğretmeni İlişkisel Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Kolonları Eklemek ve Silmek
 • sql öğretmeni Tablo İsmini Değiştirmek
 • ÖZEL SQL DERSİ SQL Sunucu
 • sql öğretmeni Oracle ve MySQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Silmek

SQL Öğretmeni View'ler

 • sql öğretmeni View Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ View Silme
 • sql öğretmeni View Faydaları
 • ÖZEL SQL DERSİ View Yaratma

SQL Öğretmeni Stored Procedure'ler

 • sql öğretmeni Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Silmek
 • sql öğretmeni Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Faydaları

SQL Öğretmeni Örnek Veritabanı Dizayn

 • sql öğretmeni Örnek Veritabanı Uygulaması I
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
 • sql öğretmeni Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme
 • SQL Öğretmeni Örnek Veritabanı Dizayn
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II
 • sql öğretmeni Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme

PL / SQL Giriş

 • ÖZEL SQL DERSİ Giriş Demosu
 • sql öğretmeni Faydalı Web Siteleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Nedir
 • sql öğretmeni Veritabanlarının Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle'ın Tarihi
 • sql öğretmeni Eğitim Demosu
 • İlişkisel Veritabanı Sistemi

ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Modeli Demo

 • sql öğretmeni Şema Demo
 • ÖZEL SQL DERSİ Normalizasyon Demosu
 • sql öğretmeni Normalizasyon Dışı Demosu

Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
 • sql öğretmeni SQL Plus
 • ÖZEL SQL DERSİ Biçimlendirme Çıkış
 • sql öğretmeni SQL Plus Çalışma
 • ÖZEL SQL DERSİ ISQL Plus
 • sql öğretmeni Oracle Enterprise Manager
 • Oracle Mimarisi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
 • sql öğretmeni Kontrol Dosyaları, Loglama,Arşivleme ve Geri Yükleme

Veritabanı Nesneleri Oluşturma

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Basit veri Tipleri
 • sql öğretmeni Oracle Complex ve Nesne veri türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Türleri
 • sql öğretmeni Tablo Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ Yöntemler
 • sql öğretmeni Masa Sözdizimi oluşturma
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Tablo Yaratma
 • sql öğretmeni Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
 • ÖZEL SQL DERSİ Kısıtlama nedir?
 • sql öğretmeni Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ İndeks türleri
 • sql öğretmeni İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ Sequense Sayaçları
 • sql öğretmeni Synonym'ler (Eşanlam)
 • ÖZEL SQL DERSİ View'ler
 • sql öğretmeni Hata Mesajları

Kullanıcılar ve Güvenlik

 • ÖZEL SQL DERSİ Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
 • sql öğretmeni Kullanıcı Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Kullanıcı Oluşturmak
 • sql öğretmeni Kullanıcı Değistirme ve Damlama Kullanıcılar
 • ÖZEL SQL DERSİ Güvenlik
 • sql öğretmeni Sistem Hakları
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesne Hakları
 • sql öğretmeni Haklara Yetki Vermek ve Almak
 • ÖZEL SQL DERSİ Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
 • sql öğretmeni Rol Ayarları

Veritabanından veri alma

 • ÖZEL SQL DERSİ SELECT Bildirimi
 • sql öğretmeni SELECT Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ DUAL Tablosu * sql öğretmeni NULL nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ (Psudo) Sözde Sütunlar
 • sql öğretmeni SQL Plus Biçimlendirme * Oracle Fonksiyonları

ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyon türleri

 • sql öğretmeni String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Sayı Fonksiyonları
 • sql öğretmeni Tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql öğretmeni Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Özel Fonksiyonlar

SELECT İfadelerini Filtreleme

 • sql öğretmeni WHERE cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Şartlı Karşılaştırmalar
 • sql öğretmeni WHERE Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Mantıksal Operatörler

SELECT İfadesinde Sıralama

 • sql öğretmeni ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Sıralama Yöntemleri

Tabloları Birleştirme

 • sql öğretmeni Join(Birleştirme nedir?)
 • ÖZEL SQL DERSİ Join Sentaks Formatları
 • sql öğretmeni Join Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
 • sql öğretmeni Doğal veya Inner(İç) Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Dış Join.
 • sql öğretmeni Kendine Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Equi Join, Anti Join ve Range Join
 • sql öğretmeni Değişen ve Kompleks Joinler

GROUP BY ile özetleme

 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY ne yapar?
 • sql öğretmeni GROUP BY Cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
 • sql öğretmeni Özel Davranış
 • ÖZEL SQL DERSİ Özet Fonksiyonları
 • sql öğretmeni İstatistiksel Fonksiyonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql öğretmeni GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

 • sql öğretmeni Alt sorgu nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt sorgu Türleri
 • sql öğretmeni Karşılaştırma Koşulları
 • ÖZEL SQL DERSİ Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
 • sql öğretmeni İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
 • sql öğretmeni Hiyerarşik Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Set Operatörler ve Kompozit Sorgular
 • Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

sql öğretmeni DML nedir?

 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT ile veri ekleme
 • sql öğretmeni Çoklu Tablo INSERT
 • ÖZEL SQL DERSİ UPDATE ile Veri değiştirme
 • sql öğretmeni DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ MERGE ile Tabloları Birleştirme
 • sql öğretmeni İşlem Denetim
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
 • sql öğretmeni COMMIT ve ROLLBACK
 • PL / SQL (Programlama Dili SQL)

ÖZEL SQL DERSİ PL / SQL Nedir?

 • sql öğretmeni Modüler yapısı
 • ÖZEL SQL DERSİ Anonim Prosedürler
 • sql öğretmeni İsimlendirilmiş Prosedürler
 • ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyonlar
 • sql öğretmeni Paketler
 • ÖZEL SQL DERSİ Trigger'lar
 • sql öğretmeni Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesneler ve Nesne veri türleri
 • sql öğretmeni Nesneler Hakkında
 • ÖZEL SQL DERSİ Kontrol Yapıları
 • sql öğretmeni Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Cursor'lar ve kapalı Cursors
 • sql öğretmeni Açık Cursor'lar
 • ÖZEL SQL DERSİ Dinamik SQL sql öğretmeni Mevcut (DBMS_) Paketleri

SQL Öğretmeni ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


SQL Öğretmeni Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

SQL Öğretmeni Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS