C++

C++ Öğretmeni
C++ Öğretmeni

C++ Öğretmeni: Yazılım alanında çok önemli bir yere sahip olan nesneye dayalı programlama modellerine hakim olmanızı amaçlamaktadır.

Sahip olduğunuz temel C dili bilgisine ekleyeceğiniz nesneye dayalı programlama yetisi algoritma problemlerinde çok daha pratik yöntemler geliştirebilmenize olanak sağlayacaktır.

C++ Öğretmeni ile nesne tabanlı programlanın mantığını ve C dilinde sınıf ve obje kavramlarının kullanımlarını öğreneceksiniz.

C diline ait özgü işaretçi yapısı ile objeleri çok daha esnek bir şekilde kullanabilmeyi öğrenecek

C++ Öğretmeni süresince göreceğiniz bu yöntemler sizi yazılım dünyasında ayrıcalıklı bir yere taşıyacak Gerek iş dünyasında gerçekleştirilen yazılımlarda gerekse de İnternet üzerinden yapacağınız araştırmalarda Nesne kavramının ne kadar önemli olduğunu alacağınız bu C++ Öğretmenii ile daha net fark edeceksiniz.

C++ Öğretmeni - Eğitmenlerimiz

Mimarlık, İnşaat, Makina fakülteleri mezunu olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış ve tecrübelidir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

C++ Öğretmeni - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

C++ Öğretmeni - Eğitmenlerimiz

Özel Ders eğitimlerimize; kendi zamanlarınıza uygun olarak katılırsınız.


C++ Öğretmeni - Eğitim Konuları

C++ Öğretmeni - Giriş

 • Nesneye dayalı programlama mantığı
 • Neden ihtiyaç var
 • Sınıfların yeniden kullanılabilir olma özelliği

C++ Öğretmeni - C++'a Genel Bakış

 • Yeni Derleme Direktifleri
 • Konsol I/O
 • Operatorler
 • Standart Kütüphaneler
 • Veri Kontrol Yetenekleri

C++ Öğretmeni - Data Yönetimi

 • Yeni Tanımlama Özellikleri
 • İlk Değerler ve Atama
 • Emum Tipleri
 • Bool Tipi
 • Sabit Saklama
 • Sabit depolama Alanına Pointer
 • Sabit Pointerler
 • Referanslar
 • Sabit Referans Parametreleri
 • Volatile Veri
 • Global Veri

C++ Öğretmeni - Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Prototipleri ve Tip Kontrol Etme
 • Varsayılan Fonksiyon Veri Tipleri
 • Fonksiyon Overloading
 • Fonksiyon Overloading problemleri
 • İsim Çözümlemesi
 • Promotion'lar ve Dönüştürmeler
 • Value olarak Çağırma
 • Reference Deklere Etmek
 • Referans Olarak Çağırmak ve Referans Deklere Etmek
 • Fonksiyonlardan Fonksiyon Değer Döndürmek
 • Sabit Parametre Tipleri
 • Varsayılan İlk değerlerle Conversion of Parameters Using Default Initializers
 • Varsayılan Parametreler Sağlamak
 • İnline Fonksiyonlar

C++ Öğretmeni - Objeler Yaratmak ve Kullanmak

 • Otomatik Objeler yaratmak
 • Dinamik Objeler yaratmak
 • Obje Metodlarını Çağırmak
 • Yapıcılar
 • Üye Sabitlerin İlk değerlerini Atamak
 • Liste Sentaksıyla İlk değerler
 • Yapıcı Fonksiyonlarda Kaynak Tahsisi
 • Yıkıcılar
 • Blok ve Fonksiyon Kapsam
 • Dosya ve Global Kapsam
 • Class Kapsam
 • Kapsam Çözümleme Operatörü ::
 • Objeleri Arguman Olarak kullanma
 • Fonksiyonlardan Obje Döndürmek
 • Sabit Metodlar
 • Önlemeli İlişkiler

C++ Öğretmeni - Dinamik Bellek Yönetimi

 • Dinamik Bellek Tahisisinin Avantajı
 • Static, Otomatik ve Heap Bellek
 • Bellek Tahsisini New ve Delete İle Doldurup Boşaltmak
 • Bellek Tahsis hatalarını Kontrol Etmek
 • C++ Öğretmeni - Obje Yaratmayı Kontrol Etmek
 • Obje Kopyalama ve Kopya Yapıcılar
 • Otomatik Kopya Yapıcılar
 • Dönüştürme(Conversion) Yapıcıları

C++ Öğretmeni - Miras Alma

 • Miras Alma ve Tekrar Kullanma
 • Obje Yaratıp Kullanmak mı? Miras Almak mı?
 • Miras Alma: Merkezde Kod Yapısı
 • Miras Alma: Bakım ve Revizyon
 • Public, Private ve Protected Üyeler
 • Türetilmş Class'ların davranışlarını Yeniden Tanımlamak.
 • Genişletilebilir Yazılım Sistemleri Tasarlamak
 • Public Miras Alma Sentaksı
 • Yaygın Pointer'lerin Kullanımı
 • Yapıcılar ve Başlatma
 • Miras Alınan Kopya Yapıcılar
 • Yıkıcılar ve Miras Alma
 • Public, Protected, Private Miras Alma

C++ Öğretmeni - Stream İşleme I/O

 • Stream'ler ve iostream Kütüphanesi
 • Built-in Stream Objeleri
 • Stream İşleyicileri
 • Stream Fonksiyonları
 • Giriş Çıkış Operatörleri
 • Karakter Girdi
 • String Stream'ler
 • Formatlanmış I/O
 • Dosya Stream I/O
 • Stream Operator'leri Overload etmek
 • Kalıcı Objeler

C++ Öğretmeni - Obje Kavramının Tanımı

 • Obje Programlama Paradigması
 • Object-Orientated Programlama Tanımlamaları
 • Bilgi Saklama ve Encapsulation
 • Interface ve Kod'un Ayrılması
 • Class'lar ve Class Örnekleri(Instances)
 • Overloaded Objeler ve Polymorphism

C++ Öğretmeni - Şablonlar

 • Şablon Class'ların Amacı
 • Şabonlar'da Sabitler
 • Şablonlar ve Miras Alma
 • Konteyner Class'lar
 • Kütüphanelerin Kullanımı

C++ Öğretmeni - C++'da Stringler

 • Karakter Stringler
 • String Class'ı
 • String Operatörleri
 • String Class'ının Üye Fonksiyonları C++ Öğretmeni - Exceptionlar
 • Exception Tipleri
 • Exception'lara Tuzak Kurmak ve Yakalamak
 • Exception Tetiklemek
 • Bellek Tahsis Hatalarını İşlemek

C++ Öğretmeni - C++ Program Yapısı

 • C++ Kaynak Dosyalarını Organize Etmek
 • C ve C++ Projelerini Entegre Etmek
 • C++'da C Kullanmak

C++ Öğretmeni - C++ Projelerinde Güvenilirlilik

 • Fonksiyon Prototipleri
 • Strong Tip Kontrolü
 • Sabit Tipler
 • C++ Erişim Kontrol Teknikleri

C++ Öğretmeni - C++'da Polymorfizm

 • Polymorphism Tanımı
 • Overridden Fonksiyonların Çağrılması
 • Yukarıya Dönüşüm(Upcasting)
 • Overridden Fonksiyonlara Erişim
 • Virtual Fonksiyonlar ve Dinamik Bağlama
 • Virtual Yıkıcılar
 • Abstract Base Class'lar ve Pure Virtual Fonksiyonlar

C++ Öğretmeni - Çoklu Miras Alma

 • Çoklu Ana Class'tan Türetme
 • Ana Class Belirsizliği
 • Virtual Miras Alma
 • Virtual Ana Classlar
 • Virtual Ana Class Bilgisi

C++ Öğretmeni - Class'ları Tanımlamak ve Deklere Etmek

 • Class Component'leri
 • Class Yapısı
 • Class Deklere Etme Sentaksı
 • Üye Veri
 • Gömülmüş Operasyonlar
 • Yapıcılar ve Başlatma
 • Başlatma mı? Atama mı?
 • Class Tip Üyeleri
 • Üye Fonksiyonlar ve Erişim
 • İnline Üye Fonksiyonlar
 • Friend Fonksiyonlar
 • Static Üyeler
 • Friend Class'a Access

C++ Öğretmeni - Operator Overloade Etmek

 • Overloading Yapmanın Avantaj ve Dezavantajları
 • Üye Operator Sentaks ve Örnekleri
 • Class Atama operatörleri
 • Class Eşitlik Operatörü
 • Üye Olmayan Operatör Overloading
 • Üye ve Üye Olmayan Operatör Fonksiyonlar
 • Operator Öncelik Dereceleri
 • this Pointer'i
 • Atama Operatörünü Overload etmek
 • Overloading Uyarıları

C++ Öğretmeni - STL Kütüphanesi

 • STL Konteynır'ı
 • Konteynır Class'larında Kullanılan Parametreler
 • Vector Class'ı
 • STL Algoritmaları
 • Kütüphane Kullanımı

C++ Öğretmeni - Örnek Uygulama

 • Örnek Proje Uygulaması I
 • Örnek Proje Uygulaması I Devam
 • Örnek Proje Uygulaması I Bitirme

C++ Öğretmeni - Örnek Uygulama

 • Örnek Proje Uygulaması II
 • Örnek Proje Uygulaması II Devam
 • Örnek Proje Uygulaması II Bitirme

C++ Öğretmeni ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


C++ Öğretmeni Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

C++ Öğretmeni Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS