SQL

SQL Özel Ders
SQL Özel Ders

SQL Özel Ders: Hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi amaçlar.

Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz.

SQL Özel Ders ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

SQL Özel Ders içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

SQL Özel Ders; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.

SQL Özel Ders - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

SQL Özel Ders - Eğitmenlerimiz

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda, evinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde yapılır.

SQL Özel Ders - Eğitmenlerimiz

Özel Ders eğitimlerimize; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz


SQL Özel Ders - Eğitim Konuları

sql özel ders İlişkisel Veritabanı Temelleri

 • sql özel ders SQL'in Kısa Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanları
 • sql özel ders Tablolar
 • ÖZEL SQL DERSİ Satırlar
 • sql özel ders Kolonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkiler
 • sql özel ders data tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil(Primary) Anahtarlar
 • sql özel ders İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • sql özel ders Popüler Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Ticari Veritabanları
 • sql özel ders Popüler Açık Kaynak Veritabanları
 • ÖZEL SQL DERSİ Geçeli Obje Referansları
 • sql özel ders SQL İfadeleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
 • sql özel ders Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
 • ÖZEL SQL DERSİ Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

sql özel ders İleri SELECT Kullanımı

 • sql özel ders Örnek Database Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bazı Temel Bilgiler
 • sql özel ders Açıklamalar
 • ÖZEL SQL DERSİ Boşluk ve Noktalı Virgül
 • sql özel ders Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
 • ÖZEL SQL DERSİ Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
 • sql özel ders Tablolarda Gezinmek
 • ÖZEL SQL DERSİ Spesifik Kolonları Seçmek
 • sql özel ders Kayıtları Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Bir Kolona Göre Sıralamak
 • sql özel ders Çoklu Kolona Göre Sıralamak
 • ÖZEL SQL DERSİ Sorting By Column Position
 • sql özel ders Ascending and Descending Sorts
 • ÖZEL SQL DERSİ The WHERE Clause and Operator Symbols
 • sql özel ders Checking for Equality
 • ÖZEL SQL DERSİ Checking for Inequality
 • sql özel ders Checking for Greater or Less Than
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontol Etme
 • sql özel ders WHERE ve ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
 • sql özel ders Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
 • ÖZEL SQL DERSİ NULL Kontrolü
 • sql özel ders WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
 • sql özel ders BETWEEN Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ IN Operatorü
 • sql özel ders LIKE Operatorü
 • ÖZEL SQL DERSİ NOT Operatorü
 • sql özel ders WHERE ile SELECT Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Kullanma
 • sql özel ders AND
 • ÖZEL SQL DERSİ OR
 • sql özel ders Değerlendirme Sırası
 • ÖZEL SQL DERSİ Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

sql özel ders İleri SELECT Kullanımı

 • sql özel ders Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Birleştirme
 • sql özel ders Matematik Hesaplamaları
 • ÖZEL SQL DERSİ Alias'lar
 • sql özel ders Hesaplanmış Alanlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
 • sql özel ders Aggregate Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Gruplama
 • sql özel ders Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
 • ÖZEL SQL DERSİ Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • sql özel ders Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın Matematik Fonksiyonları
 • sql özel ders Yaygın String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Yaygın tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Düzenleme Fonksiyonları

sql özel ders Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

 • sql özel ders Alt Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Join'ler
 • sql özel ders Table Takma Adı(Alias)
 • ÖZEL SQL DERSİ Çok tablelu Join'ler
 • sql özel ders Join Kullanmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Outer Join'ler
 • sql özel ders Union'lar
 • sql özel ders UNION Kuralları
 • ÖZEL SQL DERSİ UNION ALL
 • ÖZEL SQL DERSİ ÖZEL SQL DERSİ

Union ile Çalışma

 • sql özel ders CASE ile Koşulsal İşlem
 • sql özel ders CASE ile Çalışma
 • sql özel ders Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme
 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT
 • sql özel ders UPDATE
 • ÖZEL SQL DERSİ DELETE
 • sql özel ders Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek
 • sql özel ders Veri Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tabloları Yaratmak
 • sql özel ders NULL Değerleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Birincil Anahtarlar
 • sql özel ders İlişkisel Anahtarlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Kolonları Eklemek ve Silmek
 • sql özel ders Tablo İsmini Değiştirmek
 • ÖZEL SQL DERSİ SQL Sunucu
 • sql özel ders Oracle ve MySQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Silmek

sql özel ders View'ler

 • sql özel ders View Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ View Silme
 • sql özel ders View Faydaları
 • ÖZEL SQL DERSİ View Yaratma

sql özel ders Stored Procedure'ler

 • sql özel ders Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Silmek
 • sql özel ders Stored Procedure Yaratmak
 • ÖZEL SQL DERSİ Stored Procedure Faydaları

sql özel ders Örnek Veritabanı Dizayn

 • sql özel ders Örnek Veritabanı Uygulaması I
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
 • sql özel ders Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme
 • sql özel ders Örnek Veritabanı Dizayn
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II
 • sql özel ders Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme

PL / SQL Giriş

 • ÖZEL SQL DERSİ Giriş Demosu
 • sql özel ders Faydalı Web Siteleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Nedir
 • sql özel ders Veritabanlarının Tarihi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle'ın Tarihi
 • sql özel ders Eğitim Demosu
 • İlişkisel Veritabanı Sistemi

ÖZEL SQL DERSİ İlişkisel Veritabanı Modeli Demo

 • sql özel ders Şema Demo
 • ÖZEL SQL DERSİ Normalizasyon Demosu
 • sql özel ders Normalizasyon Dışı Demosu

Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
 • sql özel ders SQL Plus
 • ÖZEL SQL DERSİ Biçimlendirme Çıkış
 • sql özel ders SQL Plus Çalışma
 • ÖZEL SQL DERSİ ISQL Plus
 • sql özel ders Oracle Enterprise Manager
 • Oracle Mimarisi
 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
 • sql özel ders Kontrol Dosyaları, Loglama,Arşivleme ve Geri Yükleme

Veritabanı Nesneleri Oluşturma

 • ÖZEL SQL DERSİ Oracle Basit veri Tipleri
 • sql özel ders Oracle Complex ve Nesne veri türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Tablo Türleri
 • sql özel ders Tablo Yaratma
 • ÖZEL SQL DERSİ Yöntemler
 • sql özel ders Masa Sözdizimi oluşturma
 • ÖZEL SQL DERSİ Örnek Tablo Yaratma
 • sql özel ders Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
 • ÖZEL SQL DERSİ Kısıtlama nedir?
 • sql özel ders Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ İndeks türleri
 • sql özel ders İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ Sequense Sayaçları
 • sql özel ders Synonym'ler (Eşanlam)
 • ÖZEL SQL DERSİ View'ler
 • sql özel ders Hata Mesajları

Kullanıcılar ve Güvenlik

 • ÖZEL SQL DERSİ Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
 • sql özel ders Kullanıcı Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Kullanıcı Oluşturmak
 • sql özel ders Kullanıcı Değistirme ve Damlama Kullanıcılar
 • ÖZEL SQL DERSİ Güvenlik
 • sql özel ders Sistem Hakları
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesne Hakları
 • sql özel ders Haklara Yetki Vermek ve Almak
 • ÖZEL SQL DERSİ Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
 • sql özel ders Rol Ayarları

Veritabanından veri alma

 • ÖZEL SQL DERSİ SELECT Bildirimi
 • sql özel ders SELECT Türleri
 • ÖZEL SQL DERSİ DUAL Tablosu * sql özel ders NULL nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ (Psudo) Sözde Sütunlar
 • sql özel ders SQL Plus Biçimlendirme * Oracle Fonksiyonları

ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyon türleri

 • sql özel ders String Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Sayı Fonksiyonları
 • sql özel ders Tarih Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql özel ders Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
 • ÖZEL SQL DERSİ Özel Fonksiyonlar

SELECT İfadelerini Filtreleme

 • sql özel ders WHERE cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Şartlı Karşılaştırmalar
 • sql özel ders WHERE Kullanımı
 • ÖZEL SQL DERSİ Mantıksal Operatörler

SELECT İfadesinde Sıralama

 • sql özel ders ORDER BY
 • ÖZEL SQL DERSİ Sıralama Yöntemleri

Tabloları Birleştirme

 • sql özel ders Join(Birleştirme nedir?)
 • ÖZEL SQL DERSİ Join Sentaks Formatları
 • sql özel ders Join Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
 • sql özel ders Doğal veya Inner(İç) Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Dış Join.
 • sql özel ders Kendine Join
 • ÖZEL SQL DERSİ Equi Join, Anti Join ve Range Join
 • sql özel ders Değişen ve Kompleks Joinler

GROUP BY ile özetleme

 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY ne yapar?
 • sql özel ders GROUP BY Cümleciği
 • ÖZEL SQL DERSİ Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
 • sql özel ders Özel Davranış
 • ÖZEL SQL DERSİ Özet Fonksiyonları
 • sql özel ders İstatistiksel Fonksiyonlar
 • ÖZEL SQL DERSİ Diğer Fonksiyonlar
 • sql özel ders GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
 • ÖZEL SQL DERSİ GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

 • sql özel ders Alt sorgu nedir?
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt sorgu Türleri
 • sql özel ders Karşılaştırma Koşulları
 • ÖZEL SQL DERSİ Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
 • sql özel ders İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
 • ÖZEL SQL DERSİ Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
 • sql özel ders Hiyerarşik Sorgular
 • ÖZEL SQL DERSİ Set Operatörler ve Kompozit Sorgular
 • Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

sql özel ders DML nedir?

 • ÖZEL SQL DERSİ INSERT ile veri ekleme
 • sql özel ders Çoklu Tablo INSERT
 • ÖZEL SQL DERSİ UPDATE ile Veri değiştirme
 • sql özel ders DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
 • ÖZEL SQL DERSİ MERGE ile Tabloları Birleştirme
 • sql özel ders İşlem Denetim
 • ÖZEL SQL DERSİ Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
 • sql özel ders COMMIT ve ROLLBACK
 • PL / SQL (Programlama Dili SQL)

ÖZEL SQL DERSİ PL / SQL Nedir?

 • sql özel ders Modüler yapısı
 • ÖZEL SQL DERSİ Anonim Prosedürler
 • sql özel ders İsimlendirilmiş Prosedürler
 • ÖZEL SQL DERSİ Fonksiyonlar
 • sql özel ders Paketler
 • ÖZEL SQL DERSİ Trigger'lar
 • sql özel ders Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
 • ÖZEL SQL DERSİ Nesneler ve Nesne veri türleri
 • sql özel ders Nesneler Hakkında
 • ÖZEL SQL DERSİ Kontrol Yapıları
 • sql özel ders Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
 • ÖZEL SQL DERSİ Cursor'lar ve kapalı Cursors
 • sql özel ders Açık Cursor'lar
 • ÖZEL SQL DERSİ Dinamik SQL sql özel ders Mevcut (DBMS_) Paketleri

SQL Özel Ders ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; özel sınıflarda veya sizin belirlediğiniz başka bir yerde yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen proje formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

İndirimleriniz var mıdır, varsa ne kadardır?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu


SQL Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

SQL Özel Ders Proje Teklif Formu


BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS