Yazılarımız

Hedef Özel Ders

TEZ HAZİRLAMA MERKEZLERİ

Tez, bir konuda ya da daha önce belirtilmiş bir yargıda bir iddia ya da fikir oluşturup bu fikri savunmak, mantıklı sorular sorup mantıklı cevaplar vererek iddiayı ya da fikri ispatlamaktır. Üniversitelerde neredeyse tüm kademelerde tez istenir. Bitirme tezi, yüksek lisans tezi, doçentlik tezi gibi… Bu tezlerin yazılması hazırlanması            ise ciddi zaman ve emek ister çeşitli nedenlerden dolayı tezlerini yetiştiremeyen ya da alanında yeterli bilgiye sahip olmayan öğrenciler tez yazımı konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Tez yazanlara destek veren, Spss ile analizler ve grafikler çıkaran, literatür taraması yapan tez hazırlama merkezleri bilimsel araştırmalarla ilgili tüm işlerde danışanlara destek olmaktadır. Tez hazırlama merkezi Ankara ve İstanbul’da yoğun olarak bulunur. Ancak taşrada da yavaş yavaş tez hazırlama merkezleri açılmaya başlamıştır

Tez Hazırlama Merkezi neler yapar?

Tez danışmanlığı:  Tez hazırlama kuralları, tez hazırlama teknikleri konularında uzman olan tez hazırlama merkezi uzmanları tezlerin araştırma aşamasından tashih ve sunum aşamasına kadar tüm kademelerde danışana rehberlik ederler.  Yapılacak hataların önüne geçilir. Kısa sürede sağlıklı ve faydalı bir tezin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar.

Literatür Tarama:  Ulusal ve uluslar arası birincil ve ikincil kaynakları dâhil olduğu geniş bir tarama yaparlar. Bu taramaya literatür taraması denir. Bazı danışanlar yerli kaynaklarla yetinirken bazıları ise alanındaki tüm kaynakların derlenmesini ister. Gerek yabancı dillerde gerekse Türkçede tüm kaynaklar taranır ve tez konusu ile ilgili kısımları faydalanmak amacıyla çıkartılır. Bu kaynaklardan edinen bilgiler ve alıntılar dipnotlarıyla birlikte tezi güçlendirmek için kullanılır.

Bitirme Tezleri: Üniversite bölümlerinden mezun olmak için bitirme tezi hazırlayıp sunmanız gerekmektedir. Bitirme tezleri sözel ya da sayısal bölümler ayrımı olmaksınız tüm alanlarda istenir. Tez hazırlama merkezleri bitirme tezleri konusunda öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yüksek Lisans Tezleri: tez hazırlama merkezlerinin başka bir görevi de yüksek lisans tezi hazırlamak ya da yüksek lisans tezine danışmanlık yapmaktır. Öğrenciler, yüksek lisans tezi hazırlarken birçok konuda sıkıntı yaşayabilirler. Bu sıkıntıları atlatmak için yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu noktada tez hazırlama merkezi devreye girer. Yüksek lisans hazırlama konusunda yardımcı olur. Yüksek lisans tezlerinde uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uygun davranılmak zorundadır. Ayrıca kesinlikle intihal yapılmamalıdır.  Bu hem bilimsel olarak etik değildir hem de intihal araştırması yapabilen programlar üretilmiştir. Bu programlar tezi de intihal olup olmadığını çok kısa sürede analiz edebilmektedir. Eğer siz intihal yaptığınız kısmı dipnot ile belirtmemişseniz program anında uyarı vermektedir alıntı kontrol edilir, dipnot yoksa intihal olduğuna karar verilir. Unutmayın yüksek lisans tez hazırlama bilimsel kademelerin ilki sayılır. Yani tamamen bilimsel bir tez hazırlamak zorundasınız.

Doktora Tezleri:  Doktora tezleri lisans ve yüksek lisans tezlerine göre daha çok dikkat, araştırma ve uzmanlık gerektiren tezlerdir.  Yüksek donanımlı uzmanlar tarafından hazırlanmaları gerekir.  Tez hazırlama merkezlerinde bu donanımlara sahip uzmanlar çalışır. Bu uzmanların çabaları ile doktora tezinde ciddi araştırmalar yapılarak literatür taraması yapılarak başarılı sonuçlar alınır. Doktora tezinde kullanılacak kaynaklara, üsluba ve tez hazırlama kurallarına çok dikkat edilmelidir. Çünkü doktora tezinde ciddi savunma yapılır. Ve içi boş bir tezi hiçbir akademisyen kabul etmez. Ortaya ciddi bir şeyler koymanız gerekir. Bu anlamda doktora tezinde sıkıntı yaşayan danışanlar doktora tezi konusunda danışmanlık alırlar. Ülkemizde yeni yeni gelişen danışmanlık hizmetleri İngiltere gibi ülkelerde yasal ve kanuna dayalı olarak zaten yapılmaktadır. Türkiye’de teze danışmanlık yapmak suç değildir. Ancak bu alanda yapılmış bir düzenleme de yoktur.  Ülkemizde de kısa sürede tez danışmanlığının yasal bir meslek olarak kabul edilmesi beklenmektedir.

Makale Hazırlama:  gerek üniversitelerde, gerek bilimsel ortamlarda çeşitli makalelere ihtiyaç duyulabilir. Hatta çoğu köşe yazarının yazısını başkalarını yazdığı bilinmektedir. Ayrıca internet ortamında da makale ihtiyacı had safhadadır. Bir konuda ciddi bilgiler vermeyi hedefleyen makalelerin yazımı konusunda tez hazırlama merkezi size yardımcı olabilir.

Proje ödevleri: Proje ödevleri konusunda destek almak isteyenler de tez yazım merkezlerinden faydalanabilir. Tez hazırlama merkezleri. Proje ödevlerinden doktora tezine kadar her türlü araştırmada size yardımcı olacaktır.

Tez Hazırlama Fiyatları

Tez hazırlama fiyatları hazırlanan tezin içeriğine ve yapılacak araştırmanın niteliklerine göre değişir.  2 sayfalık bir makale için 80 ila 250 lira arasında bir rakam talep edilir. Bir yüksek lisans tezi için her şey dâhil rakamlar 4 bin ila 12 bin lira arasında değişebilir. Tabi bu tez hazırlama fiyatları sizin çabalarınızla daha da aşağı çekilebilir. Örneğin tüm dokümanlar hazırsa, yabancı literatür taranmayacaksa, her şey netleşmiş ve sadece araştırma ve yazma kalmışsa fiyat daha da aşağı inebilir.  Kısacası yapılacak işin niteliği ve zorluğu tez hazırlama fiyatını belirleyecektir.

Tez Hazırlama Teknikleri

Konu Seçimi ve tez önerisi hazırlama: Tez hazırlamaya başlamadan önce, ilgili alanda sınırlı bir konu bulunmalı, bu konuda bir öneri ya da sava ortaya konmalıdır. Birçok tez konusu akademisyenler tarafından yeterince sınırlı olmadığı için reddedilir. Doğru konuyu bulduktan sonra konunuz onay alırsa ya da doğrudan danışmanınız size konuyu verirse çalışmaya başlayabilirsiniz. Ancak konu seçerken kaynak sıkıntısı olan konuları seçmeniz ya da kabul etmeniz sizi sıkıntıya sokacaktır. Bu nedenle konuyu seçerken kaynak sıkıntısı olmayan konuları seçmenizde yarar vardır.

Zaman Yönetimi: Tez yazmak için bir planınız olmalı. Çünkü tez yazmak kolay bir iş değil ve bir süreç gerektiriyor. Bu süreci tamamlayabilmeniz için çalışma planına sadık kalmanız gerekiyor.  Aksi halde başladığınız tezi zamanında bitiremeyebilirsiniz.

Kendine Güven: tez yazmak biraz ilgi, sabır ve yetenek ister. Herkes çok iyi okullar kazanır bölümler okur ancak herkes tez yazamaz. Bu yüzden yeterince hazırlandıysanız kendinize güvenin.

Tez Hazırlama Kılavuzu: Tez hazırlama kılavuzu her üniversite tarafından hazırlanan tezlerin nasıl yazılacağına dair kuralları belirten kılavuzlardır. Bu kılavuzları iyice anlamalısınız. Bu kılavuza uygun yazılmayan tezlerin hoca tarafından kabul görmeyeceğini bilmelisiniz.

Kapsam ve içerik: Tez hazırlarken sayfa sayısını gereksiz abartmaktan kaçının. Öz bilgi vermeye çalışın gereksiz yere lafı dolandırmayın. Önemli yerlerde dipnot kullanmaktan korkmayın. Detaylara girmeniz gerektiği kadar girin. Eğer alanınızla ilgili olmayan bir kısma geldiyseniz orada detay yapmanıza gerek yoktur. Ancak can alıcı noktalarda detaya girmekten çekinmeyin.

Tez hazırlama programı: Tez hazırlığı için hazırladığınız programa uyun. Tezinizi giriş gelişme sonuç şeklinde hazırlayın. “Tez içindekiler hazırlama” işini en baştan yapın böylece neyi nasıl araştıracağınızı bilmiş olursunuz. Gerekirse sonrasında düzenlemeler yaparsınız. Tez kapağı hazırlama tez kılavuzunda belirtilir. O nedenle kılavuzda belirtilen şeklinin dışında başka bir tez kapağı hazırlamayın.

Tez hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

 • Ez dili ağır olmamalı sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
 • Tez kapağında ilk bakışta neyle ilgili olduğunu anlatan kim tarafından nerede, ne zaman yazıldığını belirten bilgiler olması yeterlidir. (tam örnek tez yazım kılavuzlarında bulunur)
 • Noktalama işaretlerine ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Tezinizdeki bölümler arasında hacim farkı olmamalıdır. 4 bölümden oluşan bir tezde 1. Ve 2. Bölümler 50’şer sayfa 3. Ve 4. Bölümler 5’er sayfa olmamalıdır. Küçük farklar önemsizdir.
 • Tezin başında içindekiler kısmı oluşturulmalı sayfa numaraları açıkça belirtilmelidir.
 • Eğer tez içinde çok fazla kavram veya terim kullanılmışsa tez sonunda fihrist oluşturulmalıdır.
 • Tez için her gün belli bir zaman dilimi ayrılmalı o zamanda tez için çalışma yapılmalıdır.
 • Tezi yazarken çok kısaltma ve sembol kullandıysanız bunları tez girişinde açıklamanız gerekmektedir.
 • Dipnotları ve alıntıları usulüne uygun kullanmalısınız. Bunun için alanınızdaki metodoloji kitaplarına göz atabilirsiniz.
 • Teziniz mutlak bir yargıyı sonuçlandırmalıdır.
 • Tezde önsöz kullanabilirsiniz ancak çok fazla uzatmayın. Gereksiz yere bir sürü teşekkür kullanmayın.
 • Tez sonunda ekler varsa mutlaka tez sonuna iliştirin.

BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS