Yazılarımız

Hedef Özel Ders

ÖZEL MATEMATİK DERS VERENLER

Matematik Yunanca kökenli bir kelimedir. Matema kelimesi "bilgi, çalışma, öğrenme" anlamlarına gelir. Matematik sadece sayısal alanlar ve mühendislik bölümleri hedefleyenler için değil tüm öğrenciler için bir zorunluluktur. Matematik dersi eğitim müfredatımızda çok önemli yer kaplar. İlkokulun ilk yıllarından meslek hayatımızın sonuna kadar matematik hep karşımıza çıkacaktır. Çünkü lisede sözel ağırlıklı okuyan bir öğrencinin, üniversitede kazanabileceği prestijli bölüm oldukça azdır.

1998’den önce hukuk gibi prestijli bölümler sosyal alandayken bu tarihten sonra eşit ağırlık bölümüne alındı. Bu nedenle hukuk okumak isteyenler PDR okumak isteyenler bile dersler sözel ağırlıklı olmasına rağmen çok iyi matematik öğrenmelidir. Çünkü eşit ağırlık puanlarının hesaplanması ile yerleştirilecekler. Bu da matematik netlerinin yüksek olması gerektiği anlamına gelir.

Öncelikle ilkokulda ciddi bir matematik temeli almak gerekir. Çünkü matematik sistematik bir bilimdir. Yeni bilgiler öncekilerin üzerine bina edilir. Matematiğin bu özelliği, öğrencilerin matematikten korkmalarına neden olmaktadır. Hâlbuki iyi bir eğitmen ile ilkokulu bitirebilen herkes çok iyi matematik öğrenebilir. Matematik, yüksek zekâ gerektiren bir bilim değildir. Matematikten kastımız TEOG, YGS, LYS, KPSS ve ALES sınavlarında sorulan sorular için geçerlidir. Elbette ileri matematik oldukça zordur. Ancak ileri matematiğe ihtiyacımız yok bu yüzden matematik dersi almak isteyenler rahat olabilirler. Matematikte en temel iki duygu sebat etmek ve matematikten korkmamaktır. Eğer bu ikisini başarabilirseniz matematiği yendiniz demektir.

Özel Matematik Ders Verenler

Özel matematik dersi verenlerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Matematik ilkokul 3. sınıftan itibaren özel ders alınan bir branştır. Ancak her seviye için farklı uygulamalar mevcuttur. Matematik özel ders ilanları incelendiğinde daha genel tanımlar yapıldığını görürsünüz. İlkokuldan bu yana verilen özel matematik dersi öğrenci seviyesine uygun anlatılmalıdır. Aksi halde öğrenci matematikten uzaklaşacaktır. Matematik temeli hiç olmayan öğrenme hızı yavaş bir öğrenci için matematik en kolaydan başlanarak somutlaştırma yapılarak anlatılmalıdır. Böylece başardığını gören öğrenci sonraki öğrenme süreçleri için kendini hazır hissedecektir.

Matematik geometri özel dersi yaparak yaşayarak öğretilirse akılda kalıcı olacaktır. Çünkü öğrenci öğrenme süreçlerine ne kadar çok duyusu ile katılırsa o kadar başarılı sonuçlar alır. Özel matematik kursu veren uzmanlar seçilirken ilk bakılan matematik öğretmenini mezun olduğu okuldur. Ancak matematik gönül işidir ayrıca iyi bir pedagojik formasyon gerektirir.

Yani matematikte Nobel ödülü almış biri sıradan bir üniversite öğrencisinden daha kötü matematik anlatabilir. Burada amaç çok iyi bilmek değil, bildiklerini öğrenciye tam olarak aktarabilmektir. Burada devreye öğretme tecrübesi girmektedir. Bu yüzden seçimlerinizi tecrübeli ve iletişimi yüksek hocalardan yana yapmanız tavsiye edilir

Ülkemizde en çok rağbet gören özel ders matematiktir. Ancak matematik özel ders verenler okul ve kurslarda çalışan öğretmenler matematik öğretiminde birçok hata yapmaktadırlar. Matematik Bloom’un tam öğrenme kuramında olduğu gibi eksiksiz öğrenilmelidir. Aksi halde başarısızlık kaçınılmazdır. Matematik öğretiminde en sık yapılan hatalar şunlardır.

Matematik öğretiminde yapılan hatalar

 • Konuyu tam öğretmeden sonraki konuya geçmek
 • Yeterince örnek çözmemek
 • Öğrencinin bilişsel giriş davranışlarına uygun davranmamak
 • Öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine uygun davranmamak
 • Matematiği zor bir dille anlatmak
 • Matematiği anlatırken empati yapmamak
 • Gelişim dönemlerine uygun davranmamak ( 7-12 yaş arası somut işlemler dönemidir. Bu dönemde öğrenciler sembollerle düşünemez. Dolayısıyla ilkokul öğrencilerine matematik mümkün olduğu kadar somut şekilde anlatılmalıdır.
 • Öğretimde bireysel farklılıklara dikkat etmemek,
 • “Komşudan alırız, elde var bir” gibi yanlış somutlaştırmalar yapmak (bunun yerine sayıların basamak değerleri çok iyi işlenmelidir.)

Özel matematik kursu verirken dikkat edilmesi gerekenler

 • Öğrenciler mutlaka derse aktif olarak katılmalıdır. Aksi halde öğrenemezler.
 • Öğretmen teknolojinin esiri olmamalı ya da sadece kara tahta kullanmamalıdır. Yeterince teknoloji yeterince klasik yöntemler kullanılmalıdır.
 • Kavramlar somuttan soyuta basitten karmaşığa, yakında uzağa olacak şekilde öğretilmelidir.
 • Problem çözme en sık kullanılan yöntem olmalıdır. Çünkü pratik yapan öğrenci hatalarını düzeltme imkânı yakalar.
 • Birden fazla öğrenci özel ders alıyorsa öğrenciler arasında bir yarış ortamı oluşturulmamalıdır. Çünkü hızlı çözmeye çalışan öğrenci ayrıntıları kaçırır ve başarısız olur bu da istemediğimiz bir sonuçtur
 • Öğrenci iyi motive edilmeli matematik alıştırmaları konusunda öğrenci bizzat talepte bulunmalıdır.
 • Alıştırma tekrar sık yapılmalı ancak güne haftaya aya ve yıla yayılmalıdır. Yani konu tamamlandıktan sonra alıştırması çözülüp başka konuya geçildiğinde önceki konulara da tekrar dönerek öğrenilenleri unutmamak ve pekiştirmek gereklidir.

Geometri Özel kursu verenlerin dikkat etmesi gereken hususlar

Geometri matematikten farklı bir dal olarak gelişse de daha sonra matematiğin yan dalı haline gelmiş ve matematik içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Geometri öğretimi matematik öğretiminden biraz farklıdır. Çünkü geometride şekiller ve açılar çok önemlidir. Bir sorunun birden fazla çözüm yolu vardır. Bu nedenle geometri matematikten daha çok öngörü ve beceri gerektirir. Ancak çözmesi kolay ve zevklidir. 1927 yılından beri ülkemizde okutulan bu ders günümüzde tüm sınavlarda sorusu çıkan bir disiplin haline gelmiştir.

Geometri dersi verirken ne yapmalıyız?

· Şekilleri çok iyi öğretmeli ilkokul dönemi için eşyalar kullanmalıyız.

· Kolaydan zora doğru ilerleyerek önce küçük geometri soruları çözülmeli ardından karışık geometrik hesaplara geçilmelidir.

· Bir ilkokul öğrencisine ders veren matematik öğretmeni önce kapıyı gösterip dikdörtgeni gerçek dünyada tanıtır ardından tahtaya bir dikdörtgen çizer o anda çocuğun algısında dikdörtgen sembolü net olarak yerleşmiş olur.

· Soruların sadece en kolay çözümleri değil farklı çözüm yolarlı da öğretilmelidir.

· Konuları kolay bularak üst üste anlatmak yerine anlatıp kavramayı gerçekleştirdikten sonra yeni konuya geçmek gerekir.

· Açıların geometride temel değişkenler olduğu öğrenciye örneklerle anlatılmalı açı hesaplamalarının belli bir standardı olduğu öğrencinin kafasına yerleştirilmelidir. Böylece açıları biliyorum hesabını da yaparım algısı oluşacaktır.

Özel Matematik Dersi Fiyatları

Özel matematik dersi fiyatları, dersi veren öğretmene ders verilen öğrencinin eğitim derecesine ve ne için eğitim aldığına göre değişir.Kpss Özel matematik dersi ile YGS matematik özel dersi aynı şekilde değerlendirilmemelidir. Özel matematik dersi ücretlerinde asıl ücreti belirleyen unsur öğretmenin kendisidir.

Çünkü her öğretmen bir markadır. Bu markanın kalitesi ne kadar artarsa fiyat da o kadar yükselecektir. “matematik özel ders almak istiyorum” diyen öğrencilerin önemli bir çoğunluğu ilk olarak boğaziçi matematik özel ders odtü özel ders arayışına giriyor ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi önemli olan diploma değil öğretmenin kendini yetiştirmesidir.

Günümüzde LYS matematik özel ders en çok talep edilen matematik özel ders alanıdır. Matematik özel ders İstanbul ise en yoğun özel dersin verildiği ilimizdir. Eğer matematik konusunda eksiğiniz varsa kazanmanız gereken bir sınav varsa matematik özel ders merkezi bu sorununuzu çözebilir. Çünkü çoğu zaman tek başına matematik çalışmak matematiği anlamaya yetmeyebilir.

BEĞEN, TAKİP ET

PAYLAŞ

 HEDEF ÖZEL DERS