Özel Ders Öğretmen

Etiket Sayfası

Özel Ders Öğretmen Etiketli Sayfalar

Biyoloji Özel Ders

Biyoloji Özel Ders: Biyoloji, tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, kısacası büyükten küçüğe tüm canlıları canlıları inceleyen bilim dalına denir.

Biyoloji özel ders, sınav odaklı eğitim sayesinde, sizi en etkili yollardan sınavlara hazırlar.

Biyoloji özel ders eğitmenlerimiz, eksik olduğunuz konuları tespit ederek, size bu doğrultuda eğitim verir.

Biyoloji özel ders ile sınavlarda sürenizi daha verimli kullanırsınız.

Elementary Özel Ders

Elementary Özel Ders ile katılımcı, temel düzeyde genel olarak İngilizce ile tanışır ve temel bilgileri edinir.

Elementary özel ders ile katılımcı, öğrendiği temel zamanlarla basit cümleler kurabilir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşır. “Geçmiş” ve “şimdi” ile ilgili konuşabilir, yazabilir, istekte bulunabilir.

Elementary özel ders eğitmenlerimiz, alanında uzman, Elementary düzeyinde İngilizce anlatma becerilerine sahip, birikim sahibi deneyimli Türk ve Yabancı hocalardan oluşmaktadır.

Upper Intermediate Özel Ders

Upper Intermediate Özel Ders: Upper Intermediate (B2-C1) yani ileri orta düzey dil bilgisinin en ince ayrıntılarına kadar özümsendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibarıyla kotarıldığı düzeydir.

Upper Intermediate özel ders sonunda katılımcı geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurar.

Upper Intermediate özel ders sonunda öğrenciler, upper intermadiate seviyesine ulaşır yapacakları bireysel çalışmalarla (kitap, dergi, gazete okumak; TV ve CD izlemek, ilgi alanlarına giren konulara yoğunlaşmak vb.) İngilizcelerini kullanılır duruma getirirler.

 HEDEF ÖZEL DERS