Özel Ders İlanları

Etiket Sayfası

Özel Ders İlanları Etiketli Sayfalar

Biyoloji Özel Ders

Biyoloji Özel Ders: Biyoloji, tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, kısacası büyükten küçüğe tüm canlıları canlıları inceleyen bilim dalına denir.

Biyoloji özel ders, sınav odaklı eğitim sayesinde, sizi en etkili yollardan sınavlara hazırlar.

Biyoloji özel ders eğitmenlerimiz, eksik olduğunuz konuları tespit ederek, size bu doğrultuda eğitim verir.

Biyoloji özel ders ile sınavlarda sürenizi daha verimli kullanırsınız.

Tarih Özel Ders

Tarih Özel Ders: Tarih, insan topluluklarını,bu toplulukların yaşayışlarını,birbirleriyle ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini,yer ve zaman göstererek,sebep-sonuç ilişkisine dayalı olarak anlatan bilim dalıdır.

Tarih özel ders, öğrencilerin eksik olduğu ve istediği konulardan başlayarak zamanı tasarruflu kullanmasını sağlar.

Tarih özel ders, sınav odaklı eğitim sayesinde, sizi en etkili yollardan sınavlara hazırlar.

Tarih özel ders eğitmenlerimiz, eksik olduğunuz konuları tespit ederek, size bu doğrultuda eğitim verir. Tarih özel ders ile sınavlarda sürenizi daha verimli kullanırsınız.

Coğrafya Özel Ders

Coğrafya Özel Ders: Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur.

Coğrafya özel ders, öğrencilerin eksik olduğu ve istediği konulardan başlayarak zamanı tasarruflu kullanmasını sağlar.

Coğrafya özel ders, sınav odaklı eğitim sayesinde, sizi en etkili yollardan sınavlara hazırlar.

Coğrafya özel ders eğitmenlerimiz, eksik olduğunuz konuları tespit ederek, size bu doğrultuda eğitim verir. Coğrafya özel ders ile sınavlarda sürenizi daha verimli kullanırsınız.

Türkçe Özel Ders

Türkçe Özel Ders: Türkçe özel dersi, “İlk Seviye”, “Orta Seviye” ve “İleri Seviye” olmak üzere toplam 3 aşamadan oluşmaktadır.

Türkçe özel ders, öğrenciler için, her seviyede dil becerisini (Anlama, Dinleme, Okuma, Anlatma, Konuşma, Yazma) geliştirecek bir yön uygulanır; bu beceriler seviye içeriklerine uygun bir biçimde dil bilgileriyle pekiştirilir.

Türkçe özel ders, sınav odaklı eğitim sayesinde, sizi en etkili yollardan sınavlara hazırlar.

Türkçe özel ders eğitmenlerimiz, eksik olduğunuz konuları tespit ederek, size bu doğrultuda eğitim verir. Türkçe özel ders ile sınavlarda sürenizi daha verimli kullanırsınız.

İstatistik Özel Ders

İstatistik Özel Ders: İstatistik ya da sayımlama, belirli amaçlar için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bilimdir.

İstatistik sözcüğün çoğul anlamı, sistemli şekilde toplanan sayısal bilgilerdir. Örnek olarak nüfus istatistik verileri, çevre istatistik verileri, spor istatistik verileri ve milli eğitim istatistik verileri verilebilir.

Ekonomi Özel Ders

Ekonomi Özel Ders: Makroekonomi, ekonomi biliminin, toplam: tüketim, üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir) ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır.

Ekonomi özel ders ile ihtiyacınız olan konulara odaklanarak, aynı dersi defalarca alma zahmetinden kurtulursunuz. Ekonomi özel ders size başarıya ulaştırıp, üniversitede büyük kolaylık getirir.

Ekonomi özel ders, sizi başarı yolunda teşvik eder. Ekonomi özel ders sonuca götürme odaklı sınavlara hazırlar. Ekonomi özel ders, ihtiyacınız olan sınav puanları almanıza yardımcı olur.

Finans Özel Ders

Finans Özel Ders: Katılımcıların finansal çalışmalarda dikkat edilmesi gereken teknikleri bilmesi, finansman ve uluslararası uygulamalar konusunda inisiyatif sahibi olmaları sağlanacaktır.

Finans özel ders sonuç odaklı olup, sizi kısa sürede sonuca götürür. Finans özel ders ile ihtiyacınız olan bilgileri öğrenip sınavlarda başarınızı artırırsınız.

Finans özel ders ile sınavları başarıyla geçmek istiyorsanız bizi arayın.

Finans Matematiği I

Yüzde hesapları, faiz türleri, basit faiz, bileşik faiz, eşdeğer faizler, rantabilite ve iskonto hesapları

ALES Özel Ders

ALES Özel Ders: ALES, formasyon eğitimi almak isteyen, yüksek lisans ve master-doktora adayı öğrenciler için çok önemli bir sınavdır. Özellikle formasyon eğitimi alabilme adına, ALES'in önemi son yıllarda bir kat daha artmış oldu.

Ales özel ders ile; formasyon ve yüksek lisans önündeki engelleri kaldırın. ALES özel ders, son senelerde ALES'te çıkan sorular dikkate alınarak hazırlanmakta ve öğrenciler bu yolla başarıya kestirme yoldan ulaşmaktadır.

ALES özel ders, Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olan öğrencilerin eğitim formasyonu alabilmeleri adına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. ALES özel ders hocalarımız eğitimleri bu hedef doğrultusunda vermektedir.

KPSS Özel Ders

KPSS Özel Ders: KPSS, bilgiyi ölçtüğü kadar pratik düşünmeyi de ölçen sınavlardır.

KPSS ile kamu kurumları her yıl on binlerce lisans mezununu istihdam etmektedir.

Öğretmen ve A kadrolar dışındaki alımlar genel kültür ve genel yetenek sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis ve mimarlık yapmak isteyenler, eğitim fakülteleri öğrencileri, pedagog, sosyolog olmak isteyenler, emniyet teşkilatına katılmak isteyenler, diyanette görev almak isteyenler ve tüm lisans adaylarına hitap eden KPSS özel ders ile başarıya en etkili teknikler aracılığıyla ulaşırlar.

YDS Özel Ders

YDS Özel Ders: Yabancı Dil Sınavı (YDS), İngilizce'yi kendisine meslek edinmek isteyen öğrencilerin girdikleri sınavdır.

YDS de diğer sınavlar gibi her geçen yıl zorlaştırılan bir sınavdır. YDS'de kelime bilgisine ve okuduğunu anlama becerilerine ağırlık verilmeye başlanmıştır.

YDS özel ders, bu doğrultuda kelime dağarcığınızı geliştirici teknikler uygulayarak, İngilizce öğreniminde büyük kolaylıklar sağlar. YDS özel ders, okuduğunuzu anlama becerilerini yükseltici teknikler öğretir.

İtalyanca Özel Ders

İtalyanca Özel Ders: İtalyanca, Avrupa'daki en önemli dillerden birisidir ve her geçen gün kültürel ve politik yaşamda önemi artmaktadır.

İtalyanca Özel Ders: İtalyanca, kelimelerin hemen hemen tamamımın ünlü harfle bitmesi ve kesif vurgularıyla kendine özgü bir melodiye sahiptir ve bu yüzden de dünyanın en güzel dillerinden kabul edilir.

İtalyanca özel ders ile, İtalyanca'yı etkili bir şekilde öğrenirsiniz.

Eğitim içeriği, öğrenci ile yapılan ön görüşmede öğrenci ihtiyaçlarını eğitim danışmanlarımıza iletmekte ve eğitim danışmanlarımız da öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate alarak özel bir program hazırlamaktadır.

Bilgisayar Özel Ders

BİLGİSAYAR ÖZEL DERS: Günümüzde bilgisayar, yaşamımızın her alanında var. Gereksinimlerimiz ise bilgisayar ile ilgili donanım ve yazılım alanlarını gittikçe çeşitlendirmektedir.

BİLGİSAYAR ÖZEL DERS: Bireylerin bu çeşitlilikte amaçlarına uygun kullanım yetenekleri ve bilgileriyle donatılması gerekmektedir.

Bu gereksinim bir mesleği sürdürürken ya da bireysel kullanım sırasında ortaya çıkabilmektedir. Bilgisayar ile ilgili bütün bilgileri özel ders olarak vermekteyiz.

Diğer bilgisayar özel dersler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Java Özel Ders

Java Özel Ders: dünyadaki en yaygın kullanılan programlama platformlarından biri olan Java ve aynı zamanda bu platforma has programlama dilinin öğretildiği bir eğitimlerdir.

Günümüzde Java, web tabanlı ticari uygulamalardan uzay teknolojilerine kadar her alanda kullanılmaktadır.

Java Özel Ders

Program kapsamında tüm Java teknolojileri ele alınacak ve tam donanımlı Java yazılımcıları yetiştirilecektir.

Java Özel Ders dört bölümden oluşmaktadır. Java Özel Ders, diğer programlama dillerine bakış açınızda faydalar sağlayacaktır.

Oracle Özel Ders

Oracle Özel Ders: dünyadaki en güçlü veritabanı yazılımlarından olan Oracle'ın eğitimidir.

Oracle, büyük şirketlerden devletlere kadar pek çok kurum tarafından kullanılmaktadır.

Oracle Özel Ders ile geniş bir platform olan Oracle platformunda, varlığınızı güçlendirirsiniz.

Oracle Özel Ders amacı, öğrenciye Oracle'nın detaylarını öğretip, uygulamaya yönelik bir eğitim vermektir.

Oracle Özel Ders, size, yeni yetenekler sağlayıp, fırsatlar açacaktır.

C Özel Ders

C Özel Ders: Programlama dillerinin en vasıflısı sayılabilecek olan C dilini detaylı bir şekilde öğretir.

İlk olarak 1974 yılında geliştirilen C dili bugün kullanılan bir çok programlama dilinin mimari yapısına ışık olmuştur.

C Özel Ders alan öğrenciler için şunu rahatlıkla diyebiliriz ki bu dili öğrenmiş ve kullanabilen bir programcı tüm dillere kolaylıkla hakim olabilir.

Çünkü C Özel Ders ile sizlere gösterilecek konular tüm programlama dillerinin temelininin dayandığı yapılardır.

Rusça Özel Ders

Rusça Özel Ders: Rusça'nın kökeninin 9. yüzyıla dayandığı bilinmektedir. Slav alfabesiyle yazılır. Rus alfabesi, yeni başlayanlara çok zor gibi görünse de zannedildiği kadar zor değildir.

Eğitim içeriği, öğrenci ile yapılan ön görüşmede öğrenci ihtiyaçlarını eğitim danışmanlarımıza iletmekte ve eğitim danışmanlarımız da öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate alarak özel bir program hazırlamaktadır.

Rusça özel ders programı hazırlanırken öğrencinin Rusça seviyesi ile ilgili tüm konular dikkate alınmaktadır.

Solidworks Özel Ders

Solidworks Özel Ders : İmalatçıların yeni ürünlerini pazara daha hızlı sunmasına yardımcı olan, %100 ürün tasarımına odaklanmış yazılımları ve servisleri sadece Solidworks sağlar.

Solidworks Özel Ders: Yenilikçi ve kanıtlanmış olan yazılım, 3 boyutlu modellemede standart olmuştur.

Photoshop Özel Ders

Photoshop Özel Ders : Adobe Photoshop, hem uzmanlar hem de amatörler tarafından kullanılan profesyonel bir resim işleme yazılımdır.

Mac, Windows platformda kullanılabilmesi, efektif arabirimi ve sahip olduğu araçların zenginliğiyle Adobe Photoshop resim oluşturma ve düzenleme konusunda piyasadaki en popüler yazılımdır.

Web tasarımından fotoğrafçılığa kadar içinde grafik olan her alanda kullanılmaktadır.

Adobe Photoshop'la yapılabilecekler, kullanan kişinin hayal gücüyle sınırlıdır.

Photoshop Özel Ders kapsamında Adobe Photoshop'un kullanımı ve "Adobe Photoshop ile tasarım teknikleri" öğretilecektir.

IELTS Özel Ders

IELTS Özel Ders: British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir dil sınavıdır.

IELTS Özel Ders: IELTS General Training, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir.

IELTS özel ders, uluslararası geçerliliği olan IELTS sınavına; dinleme, anlama, yazma ve konuşma olmak üzere 4 bölümün tamamını öğreterek hazırlamaktadır.

TOEFL Özel Ders

TOEFL Özel Ders: TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi) ve TOEIC (Uluslararası İletişim İngilizce Testi) sınavlarının, küresel ölçekteki şirketlere ve kurumlara en nitelikli adayları işe almada yardımcı olduğu uzun bir geçmişi vardır.

TOEFL Özel Ders: TOEFL sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

TOEFL özel ders, uluslar arası geçerliliğin olan TOEFL sınavına; dinleme, anlama, yazma ve konuşma olmak üzere 4 bölümün tamamını öğreterek hazırlamaktadır.

Üniversite Özel Ders

Üniversitelerin lisans ve/veya yüksek lisans derslerinde okutulan birçok temel dersi, özel ders olarak vermekteyiz.

Diğer üniversite özel dersler için danışınız.

Lise Özel Ders

Lise Özel Ders ile öğrencilerimizi seçkin üniversitlerde hayal ettiği üniversiteye en iyi şekilde hazırlıyoruz.

Lise Özel Ders eğitmenlerimiz alanında uzman, iletişim kabiliyeti yüksek, öğrencileriyle çok iyi diyalog kuran öğretmenlerden oluşmaktadır.

Özel İngilizce dersimatematik özel ders ücretlerineözel ders ücretleriÖğretmen tecrübesi ve formasyonu:Kurum Kültürü:Fiyat:Özel ders ücretleriÜcretsiz Tanışma Dersi:Kurum ve öğretmenin tavrı

Almanca Özel Ders

Almanca Özel Ders ile her seviyede Almanca eğitimi alabilirsiniz. Almanca yapısı itibari ile tek başına öğrenilmesi güç bir dildir. Almanca özel ders ile birebir eğitimler sayesinde, Almancayı rahatça kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Almanca özel ders birebir ders anlatımı esnasında, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim en hat safhada olduğu için; öğrenci anlatılan konuyu en verimli şekilde öğrenmiş olur.

Her öğrencinin öğrenme hızı, Almanca seviyesi ve hedefi farklıdır. Öğrenciler, başlangıç seviyesi ne olursa olsun ihtiyaca göre belirlenen genel Almanca özel ders ile, hızla, kolayca ve konuşarak Almanca öğrenirler.

PHP Özel Ders

PHP Özel Ders: PHP(PHP - MYSQL - AJAX - CLASS): Hypertext Preprocessor, dinamik ve web tabanlı uygulamalar geliştirmek için günümüzde kullanılan en önemli programlama dillerinden biridir ve web programcılığının vazgeçilmezlerindendir.

PHP Özel Ders, PHP programlama dilini öğrenmek isteyen ve daha önce bir programlama diline aşinalık sahibi olanlara yöneliktir.

PHP Özel Ders amacı, tüm kursiyerlerin kurs bitiminde kendilerine ait ve eğitmen kontrolünde kendilerinin oluşturduğu dinamik birer web sitesine sahip olmalarını sağlamak ve yetkin PHP programcıları yetiştirmektir.

 HEDEF ÖZEL DERS