Online İş İngilizcesi

Etiket Sayfası

Online İş İngilizcesi Etiketli Sayfalar

İş İngilizcesi Özel Ders

İş İngilizcesi Özel Ders ile günümüz iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamına kolay adapte olmalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile rahat bir iletişim kurulması amaçlanır.

İş İngilizcesi Özel Ders sayesinde katılımcının iş yaşamında gereksinim duyacağı İngilizcenin öğretilmesi hedeflenir.

İş İngilizcesi Özel Ders Eğitim Programı; işletme dünyası, satış, pazarlama, borsa, uluslararası ticaret, şirket stratejisi ve yapısı, çalışanları yönetme ve trendler, küreselleşme, ekonomi, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir.

 HEDEF ÖZEL DERS