Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı

Etiket Sayfası

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı Etiketli Sayfalar

SPK Özel Ders

SPK Özel Ders: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavları yapılmaktadır.

SPK Özel Ders: Sınavların genel amacı, gayrimenkul değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini , bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesi verilmesidir.

 HEDEF ÖZEL DERS